«Ευρωπαϊκό Πρότυπο»: Η εμπειρία μετατρέπεται σε γνώση, οι νέες τεχνολογίες αποκτούν τη θέση που πρέπει να έχουν στη σύγχρονη εκπαίδευση και οι δοκιμασμένες στο πέρασμα δέκα χρόνων καινοτομίες γίνονται παιδαγωγική βάση.

Το «Ευρωπαϊκό Πρότυπο» συνεχίζει να παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση για μαθητές από το νηπιαγωγείο έως το Λύκειο.

Ένα «οικογενειακό» σχολείο που διατηρεί ακέραιες τις βασικές αρχές λειτουργίας του: θετική αυτοεικόνα του μαθητή, εξατομικευμένη διδασκαλία, διαφορετικότητα, πνεύμα ομαδικότητας.

Με τις παραπάνω αρχές το «Ευρωπαϊκό Πρότυπο» στοχεύει στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης και στην ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία με μια εκπαιδευτική μέθοδο που περιλαμβάνει σπειροειδή διάταξη διδακτέας ύλης με διαρκή επανάληψη και χτίσιμο δεξιοτήτων πάνω στην προϋπάρχουσα γνώση.

Η αξιολόγηση κινείται σε μια διαφορετική και σύγχρονη λογική: ετεροαξιολόγηση, εναλλακτική αξιολόγηση, κατάρτιση προσωπικού φακέλου εργασιών για κάθε μαθητή, συμβουλευτικές συναντήσεις μαθητή/γονέων –  εκπαιδευτικού, αυτοαξιολόγηση, αυτοδιόρθωση.

Το «Ευρωπαϊκό Πρότυπο» δίνει διαρκώς στα παιδιά ευκαιρίες να αναπτύξουν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους. Για μια ακόμη χρονιά διοργάνωσε διαγωνισμό ρητορικής στον οποίο συμμετείχαν μαθητές από σχολεία της Αττικής.

Παράλληλα, οι μαθητές του εκπαιδευτικού ιδρύματος κάθε χρόνο συμμετέχουν σε πανελλήνιους διαγωνισμούς μαθηματικών, φυσικής, στατιστικής, δημιουργικής γραφής, σκάκι.

Μετά από δέκα χρόνια λειτουργίας του εκπαιδευτικού οργανισμού και πέντε έτη λειτουργίας του Γυμνασίου, το ιδιωτικό εκπαιδευτήριο «Ευρωπαϊκό Πρότυπο» (Ροδοπόλεως 28, Ελληνικό, www.eps.edu.gr, ) ξεκινά τη λειτουργία του Λυκείου από φέτος τον Σεπτέμβριο.

Παράλληλα, επεκτείνεται με μια δεύτερη σχολική μονάδα στον Πειραιά (Λάμπρου Σπύρου 14) όπου θα λειτουργήσει Γυμνάσιο και Λύκειο από τη νέα σχολική χρονιά.