Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των και σχολείων ζητάει το ΜέΡΑ25, με ερώτηση που κατατέθηκε από σύσσωμη την Κοινοβουλευτική Ομάδα, και απευθύνεται στην υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.

Το ΜέΡΑ25 χαρακτηρίζει άδικες και παράλογες διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 20923/Δ2/2021 για τη λειτουργία των μουσικών σχολείων της χώρας, και παραθέτει τις παρατηρήσεις που έχει δημόσια διατυπώσει η Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων, καθώς με την υπουργική απόφαση, μαθητής του Μουσικού Γυμνασίου κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης:

Ι. όταν έχει σε κάθε μάθημα γενικής παιδείας και σε κάθε μάθημα μουσικής παιδείας βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή

II. όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης από τα μαθήματα γενικής παιδείας και τα μαθήματα μουσικής παιδείας τουλάχιστον δεκατρία (13).

– Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, δηλαδή στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα γενικής παιδείας και μουσικής παιδείας, στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του είναι μικρότερος από δέκα (10), εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα έξι (6) μαθήματα εκ των οποίων τα τέσσερα (4) πρέπει να είναι γενικής παιδείας και τα υπόλοιπα δύο (2) πρέπει να είναι μουσικής παιδείας.

– Μαθητής των Α’ και Β’ τάξεων εφόσον κριθεί άξιος προαγωγής τον Ιούνιο αλλά δεν έχει σε κάθε μάθημα μουσικής παιδείας βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10), τότε μετεγγράφεται σε άλλο Γυμνάσιο γενικής παιδείας στην αντίστοιχη τάξη προαγωγής του.

– Μαθητής της Γ’ τάξης εφόσον κριθεί άξιος απόλυσης τον Ιούνιο αλλά δεν έχει σε κάθε μάθημα μουσικής παιδείας βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10), δεν έχει δικαίωμα εγγραφής στο Γενικό Μουσικό Λύκειο αλλά δύναται να εγγραφεί σε οποιονδήποτε άλλον τύπο Λυκείου.

«Είναι πασιφανές πως η εφαρμογή της απόφασης αυτής θα γεννήσει ανισότητες μεταξύ των μαθητών καθώς στην περίπτωση που ένας μαθητής αποτύχει λ.χ. σε 2 μαθήματα μουσικής παιδείας και σε 1 μάθημα γενικής παιδείας, έχει τη δυνατότητα να δώσει επαναληπτικές εξετάσεις τον Σεπτέμβριο. Αν όμως αποτύχει μόνο σε 1 μάθημα μουσικής παιδείας, αλλά έχει επιτύχει σε όλα τα μαθήματα γενικής παιδείας δεν του δίνεται η ευκαιρία επανεξέτασης τον Σεπτέμβριο και απομακρύνεται από το μουσικό σχολείο. Ταυτόχρονα τα δύο άρθρα λειτουργούν αντιθετικά το ένα στο άλλο με χαμένους από τη σύγκρουση αυτή τους μαθητές των μουσικών σχολείων», αναφέρεται στην ερώτηση του ΜέΡΑ25 που καλεί την υπουργό Παιδείας να ενημερώσει τη Βουλή, ποιες άμεσες πρωτοβουλίες θα λάβει για τη διόρθωση της αδικίας αυτής και την αναδιατύπωση της υπουργικής απόφασης και ποιες πρωτοβουλίες ενίσχυσης των καλλιτεχνικών και μουσικών σχολείων της χώρας μας προτίθεται να λάβει με γνώμονα το συμφέρον των μαθητών.