Το Υπουργείο Παιδείας για τη μοριοδότηση για τις θέσεις Υποδιευθυντών Δημοσίων ΙΕΚ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔15/08/2018 - 18:15 | Author: Newsroom Ipaidia

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 289/23-7-2018, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Χρήστος Μπουκώρος, με θέμα : «Θέσεις Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. », σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σε συνέχεια της αριθμ. πρωτ. Κ1/53105/3-4-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με επιλογή Υποδιευθυντών Δημοσίων ΙΕΚ, η μοριοδότηση των φακέλων των υποψηφίων έγινε σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Κ1/49933/26-03-2018 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, ‘Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Κριτήρια και Μοριοδότηση Υποδιευθυντών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης».
Η μοριοδότηση έγινε βάσει των Πιστοποιητικών Υπηρεσιακών Μεταβολών (Π.Υ.Μ), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από τις Διευθύνσεις Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης στις οποίες ανήκουν οι εκπαιδευτικοί και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, χωρίς καμία διάκριση για όλους τους υποψηφίους . Η αναγνωρισμένη, προ διορισμού, προϋπηρεσία στην εκπαίδευση ενηλίκων για όλους τους υποψηφίους ανεξαιρέτως, προσμετράται στη διδακτική εμπειρία στην τυπική εκπαίδευση. Αντίθετα, η διδακτική εμπειρία σε όλες τις δομές που αφορούν στην εκπαίδευση ενηλίκων και η οποία έχει πραγματοποιηθεί μετά το διορισμό των εκπαιδευτικών, καθώς και η διδακτική προϋπηρεσία ωρομισθίων σε Σ.Δ.Ε. η οποία δεν έχει αναγνωριστεί για διορισμό στην τυπική εκπαίδευση, προσμετρώνται σε ώρες στο πεδίο εκπαίδευση ενηλίκων, εφόσον αποδεικνύονται με βεβαιώσεις στις οποίες αναγράφονται οι πραγματοποιηθείσες ώρες διδασκαλίας.
Κατόπιν τούτων προκύπτει σαφώς ότι, η Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης, εφαρμόζοντας με συνέπεια τους όρους της Πρόσκλησης και της Υπουργικής Απόφασης, σε καμία περίπτωση δεν παρέβλεψε την αντικειμενικά αποκτηθείσα διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και δεν απέκλεισε κανέναν υποψήφιο από τη θέση του Υποδιευθυντή. Αντίθετα, τους αξιολόγησε όλους με τα ίδια ακριβώς κριτήρια προκειμένου να διαμορφωθούν οι οριστικοί πίνακες των Υποδιευθυντών των Δημοσίων ΙΕΚ και στη συνέχεια να εκδοθεί η Υπουργική απόφαση απόσπασής τους.

  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: