Για το Δελτίο Τυπου του Υπουργείου Παιδείας πατήστε

Για τους πίνακες των ονομάτων πατήστε

Ο αριθμός εισακτέων (σύμφωνα με το Δ.Τ του Υπουργείου Παιδείας ) για τα Πανεπιστήμια αναλύεται κατά επιστημονικό πεδίο, ως εξής:

Οι παραπάνω αριθμοί που περιέχονται στο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας είναι όλοι λανθασμένοι γιατί δεν έχουν προσμετρηθεί οι κοινές σχολές σε 2 επιστημονικά πεδία.

Οι σωστοί αριθμοί :
1ο πεδίο ΑΕΙ
2ο Πεδίο ΑΕΙ:
3ο Πεδίο ΑΕΙ:
4ο Πεδίο ΑΕΙ:
5ο Πεδίο ΑΕΙ:
Οι ειδικές περιπτώσεις υποψηφίων (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια) που ως τώρα εισάγονταν καθ’υπέρβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε δικό τους ποσοστό θέσεων καταργούνται. Όλοι οι υποψήφιοι πλέον θα διεκδικούν των εισαγωγή τους επί ίσοις όροις και μετά την εισαγωγή τους θα δίνονται ελεύθερες μετεγγραφές στους πολύτεκνους, τρίτεκνους και όσους πληρούν κοινωνικά κριτήρια.

Καλοδήμος Δημήτρης
Υπεύθυνος ΣΕΠ
ΚΕΣΥΠ Λαμίας