Το (ΕΙΕ) διοργανώνει μία νέα εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Ερευνητικές Περιηγήσεις». Το πρόγραμμα αφορά όλα τα σχολεία της χώρας και απευθύνεται σε μαθητές λυκείου, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τους χώρους του ερευνητικού κέντρου- ενός από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα- και να έρθουν σε επαφή με τους ερευνητές, τα εργαστήρια και την ερευνητική δραστηριότητα που πραγματοποιείται σε αυτά.

Οι μαθητές λυκείου θα μπορούν να επισκεφθούν τα Ινστιτούτα Ιστορικών Ερευνών, Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας, Θεωρητικής Φυσικής και Χημείας, καθώς και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Οι επισκέψεις θα πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένες εβδομάδες κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Ωστόσο, κατόπιν συνεννόησης με το σχολείο, θα είναι εφικτή η πραγματοποίηση επίσκεψης και σε άλλες ημερομηνίες. Οι προτεινόμενες εβδομάδες για το νέο σχολικό έτος είναι τρείς: Από τις 7 έως τις 11 Νοεμβρίου 2016, σπό τις 6 έως τις 10 Φεβρουαρίου 2017 και από τις 3 έως τις 7 Απριλίου 2017.

Το ακριβές πρόγραμμα και οι εισηγήσεις θα προσαρμόζονται κάθε φορά στο επίπεδο εκπαίδευσης των μαθητών (Α’, Β’, Γ’ λυκείου / θετική ή θεωρητική κατεύθυνση). Κάθε επίσκεψη θα αφορά ένα σχολικό τμήμα (έως 30 μαθητές) και η συνολική διάρκειά της θα είναι δύο έως τρεις ώρες ανά Ινστιτούτο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι μαθητές θα συνοδεύονται από τους καθηγητές τους, ενώ η επιλογή των σχολείων θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας.

Όσοι επιθυμούν, θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν και το Κέντρο Δεδομένων (Datacenter) του ΕΚΤ, το οποίο φιλοξενεί εκατοντάδες φυσικούς και εικονικούς «εξυπηρετητές» (servers) και αποτελεί ηλεκτρονική υποδομή-σημείο αναφοράς για τον ελληνικό χώρο. Επίσης, θα μπορούν να λάβουν την απαραίτητη καθοδήγηση για τη συλλογή ψηφιακού υλικού σχετικά με ερευνητική εργασία (project) που έχουν αναλάβει να πραγματοποιήσουν στο σχολείο.

Οι προθεσμίες για την ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής στην ιστοσελίδα του EIE είναι:

– Για την εβδομάδα 7-11/11/2016 έως τις 17/10/2016.

– Για την εβδομάδα 6-10/2/2017 έως τις 16/1/2017.

– Για την εβδομάδα 3-7/4/2017 έως τις 13/3/2017.

Tο (ΕΙΕ) ιδρύθηκε το 1958 και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του υπουργείου Παιδείας.