Το έργο της Επιστημονικής Επιτροπής για τη συνάφεια μεταπτυχιακών με την ειδική αγωγή

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔11/03/2019 - 11:25 | Author: Newsroom Ipaidia

Η συγκρότηση και το έργο της Επιστημονικής Επιτροπής για τη συνάφεια μεταπτυχιακών με την Ε.Α.Ε. και τη Σχολική Ψυχολογία

Συγκροτήθηκε η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή της παρ. β του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 (Α’, 13) και ορίσθηκαν ως μέλη οι:
α. Μπαμπάλης Θωμάς, καθηγητής ΕΚΠΑ, με Α.Δ.Τ: ΑΖ 546343 ως Πρόεδρος.
β. Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ, με Α.Δ.Τ: Φ 146730, ως μέλος.
γ. Φιλιππάτου Διαμάντω, επίκουρη καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με Α.Δ.Τ: ΑΗ 618320, ως μέλος.
δ Αργυρόπουλος Βασίλειος, Αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 869374, ως μέλος.
ε. Μιχαλόπουλος Ανδρέας,καθηγητής ΕΚΠΑ, εκπρόσω- πος ΔΟΑΤΑΠ, με Α.Δ.Τ: Χ965094, ως μέλος.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
α. Σοφός Αλιβίζος, καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, με Α.Δ.Τ. AM 450831.
β. Αντωνοπούλου Αικατερίνη, επίκουρη καθηγήτρια Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, με Α.Δ.Τ. Μ 009384.
γ. Κουνενού Καλλιόπη, αν. καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ, με Α.Δ.Τ. Σ 924814.
δ. Βαβουγυιός Διονύσιος, καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 863291.
ε. Κορδούτης Παναγιώτης, καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, εκπρόσωπος ΔΟΑΤΑΠ με Α.Δ.Τ. ΑΚ 224904.
Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Γιαννακάκη Ελένη του Κωνσταντίνου, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Μεταπτυχιακών Σπουδών της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του ΥΠΠΕΘ με αναπληρώτριες την Καλδή Μαρία του Ευστρατίου και Κουμπουλή Κωνσταντίνα – Άννα του Αντωνίου, υπαλλήλους της ιδίας οργανικής μονάδας του ΥΠΠΕΘ.
Έργο της επιτροπής είναι:
α) ο καθορισμός των κριτηρίων συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής Ψυχολογίας,
ββ) η διαπίστωση της συνάφειας των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (Μ.Π.Σ.) της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα ανωτέρω αντικείμενα και
γγ) η διαπίστωση της συνάφειας των διδακτορικών τίτλων σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα ίδια αντικείμενα.
Η επιτροπή συνεδριάζει στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο Πρόεδρος μπορεί να ορίζει και άλλους τόπους συνεδρίασης ή και τη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ

Loading...
  • Δια Βίου Επιλογή

    Β2 Γαλλικά σε 2 μήνες από το μηδέν!

    europalso

    europalso