Το ΕΚΠΑ δημιουργεί Κέντρα Αριστείας – Πώς θα λειτουργούν

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔12/11/2019 - 11:26 | Author: Newsroom Ipaidia

Tη δημιουργία Κέντρων Αριστείας σε διεπιστημονικούς τομείς αποφασίζει η Σύγκλητος του . Την ώρα που γίνεται μεγάλη συζήτηση για τα Πανεπιστήμια, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ύστερα από εισήγηση του πρύτανη Αθανάσιου Δημόπουλου , αποφασίζει τη δημιουργία Κέντρων Αριστείας σε διεπιστημονικούς τομείς, στους οποίους το Πανεπιστήμιο έχει να παρουσιάσει καινοτόμο δραστηριότητα ή και που στρατηγικά θέλει να αναπτύξει.

Όπως λέει ο κ. Δημόπουλος «Η ανάπτυξη των Κέντρων συντονίζεται από μια Επιτροπή για κάθε Κέντρο, η οποία ορίστηκε με απόφαση Συγκλήτου και αποτελείται από μέλη ΔΕΠ διαφορετικών Τμημάτων και Σχολών. Η Επιτροπή αυτή θα έχει ως αντικείμενο την κατάρτιση της πρότασης ανάπτυξης, οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου και θα συνεργάζεται με όλα τα μέλη ΔΕΠ που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο εγχείρημα και αποδεδειγμένα δραστηριοποιούνται ουσιαστικά στο αντικείμενο του Κέντρου. Οι δομές αυτές, αφού ωριμάσουν, θα μπορούν να αποτελέσουν Ινστιτούτο του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου ή να ενταχθούν σε αυτό ως λειτουργικές Μονάδες του».

Με στόχο την άρτια ανάπτυξη των Κέντρων Αριστείας, η Σύγκλητος αποφασίζει να διαθέσει για τον ερευνητικό εξοπλισμό τους χρήματα από τα ταμειακά διαθέσιμα του ΕΛΚΕ. Ο εξοπλισμός αυτός θα αποτελεί κοινό εξοπλισμό για όλες τις ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου και θα διέπεται από τον κανονισμό ερευνητικού εξοπλισμού της Επιτροπής Ερευνών, όπως αυτός ισχύει, σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα. Τεκμηριωμένες προτάσεις, ως προς την αναγκαιότητα, τη συμπληρωματικότητα με τον υπάρχοντα εξοπλισμό, τη βιωσιμότητα, τις τεχνικές προδιαγραφές και το προϋπολογιζόμενο κόστος (με σχετική έρευνα αγοράς), θα κατατίθενται από τη συντονιστική επιτροπή στο επταμελές όργανο της Επιτροπής Ερευνών, το οποίο θα έχει την ευθύνη της αξιολόγηση και της έγκρισής τους καθώς και της σχετικής διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού.

Σύμφωνα με τον πρύτανη «Προσεχώς θα συνεδριάσουν οι Συντονιστικές Επιτροπές των 5 ήδη εγκεκριμένων Κέντρων Αριστείας, προκειμένου να οργανώσουν Εκδήλωση με πρόσκληση σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΕΚΠΑ που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις δράσεις του κάθε Κέντρου με την προϋπόθεση ότι δραστηριοποιούνται ήδη στο αντικείμενο του συγκεκριμένου Κέντρου».
Ακολουθούν οι αποφάσεις Συγκλήτου για την ίδρυση των 5 πρώτων Κέντρων. Αναμένουμε τεκμηριωμένες προτάσεις και για άλλα Κέντρα Αριστείας που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραπάνω απόφασης της Συγκλήτου.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ «Ψηφιακή Κληρονομιά»

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της κοινωνικής προσφοράς του ΕΚΠΑ, οι Πρυτανικές αρχές και η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ αποφασίζει τη συγκρότηση Κέντρου Αριστείας με θεματικό αντικείμενο «Ψηφιακή Κληρονομιά», με τη συμμετοχή μελών του ΕΚΠΑ με πλούσιο και αναγνωρισμένο σε διεθνές επίπεδο ερευνητικό έργο. Η θεματική αυτή περιοχή είναι διεπιστημονικού ενδιαφέροντος και αιχμής στην επιστήμη και τη τεχνολογία και αποτελεί επιστημονική περιοχή με ευρύτερο εθνικό, κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Στο «Κέντρο Αριστείας για την Ψηφιακή Κληρονομιά», θα συμμετέχουν ερευνητικές ομάδες και εργαστήρια του ΕΚΠΑ με εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα σχετιζόμενη με το παραπάνω θεματικό αντικείμενο, οι οποίες διαθέτουν αποδεδειγμένα τη τεχνογνωσία, την εμπειρία, το ανθρώπινο δυναμικό και τις κατάλληλες υποδομές για την ενίσχυση της σημαντικής αυτής θεματικής περιοχής. Το Κέντρο Αριστείας θα αποτελεί ανοικτή ερευνητική δομή, υπό τη έννοια ότι επιπλέον ερευνητικές ομάδες θα μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό ως συνεργαζόμενα μέρη με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της γνώσης, της έρευνας, της ανάπτυξης και της εκπαίδευσης στις θεματικές συνιστώσες της ψηφιακής κληρονομιάς. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή κληρονομιά αποτελεί (σύμφωνα με τον ορισμό της UNESCO) την ανθρώπινη γνώση και έκφραση όπου πολιτιστικά, εκπαιδευτικά, επιστημονικά, διοικητικά, τεχνικά, τεχνολογικά, νομικά και ιατρικά αντικείμενα πληροφορίας, είτε δημιουργούνται ψηφιακά, είτε μετατρέπονται σε ψηφιακή μορφή, οι στόχοι του Κέντρου Αριστείας περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

Στόχος 1: Η έρευνα, η ανάπτυξη και η εκπαίδευση στη αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας για τη διάσωση της πολιτισμικής και φυσικής κληρονομιάς
Στόχος 2: Η έρευνα, η ανάπτυξη και η εκπαίδευση στη διατήρηση και τη διαχείριση των σύγχρονων ψηφιακών αντικειμένων που παράγονται/δημιουργούνται και συνήθως έχουν εφήμερο χαρακτήρα
Στόχος 3: Η ενίσχυση του ΕΚΠΑ στις αντίστοιχες δραστηριότητες που αφορούν στη διάσωση, ανάδειξη και μελέτη της ψηφιακής του κληρονομιάς
Στόχος 4: Η υποστήριξη φορέων δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται σε θέματα πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς
Με την οριστική του συγκρότηση, το Κέντρο Αριστείας προβλέπεται ότι να αποτελέσει σημαντικό σημείο αναφοράς σε θέματα ψηφιακής κληρονομιάς και συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε σχετικά θέματα. Συγκροτείται προς τούτο, Συντονιστική Επιτροπή με αντικείμενο την κατάρτιση της πρότασης ανάπτυξης, οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου Αριστείας.
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Καθ. Μελέτιος – Αθανάσιος Δημόπουλος με αναπληρωτή Πρόεδρο τον Κοσμήτορα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αειφορίας, Καθ. Θωμά Σφηκοπουλο. Μέλη της Επιτροπής αποτελούν οι: Δημήτρης Βαρουτάς, Χρήστος Καραγιάννης, Αριστοτέλης Τύμπας, Αμφιλόχιος Παπαθωμάς, Δημήτρης Χαρίτος, Ευάγγελος Καραμανωλάκης, Στέλιος Παπαθανασόπουλος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Μαρία Ρούσσου.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ»

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της κοινωνικής προσφοράς του ΕΚΠΑ, η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ αποφασίζει τη συγκρότηση Κέντρου Αριστείας με θεματικό αντικείμενο «Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών», τομέας αιχμής τόσο στην επιστήμη όσο και με εθνικό, κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο, με τη συμμετοχή μελών του ΕΚΠΑ με πλούσιο και αναγνωρισμένο σε διεθνές επίπεδο ερευνητικό έργο. Στο «Κέντρο Αριστείας για τη Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών», θα συμμετέχουν ερευνητικές ομάδες του ΕΚΠΑ με εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα σχετιζόμενη με το παραπάνω θεματικό αντικείμενο, οι οποίες διαθέτουν την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία, το ανθρώπινο δυναμικό και τις κατάλληλες ερευνητικές υποδομές. Το Κέντρο Αριστείας θα έχει ανοικτή δομή, υπό τη έννοια ότι επιπλέον ερευνητικές ομάδες θα μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό ως συνεργαζόμενα μέρη. Βασικός σκοπός της ίδρυσης του Κέντρου Αριστείας είναι η προστασία των πολιτών και η μείωση κάθε είδους επιπτώσεων από φυσικούς κινδύνους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με την συνεργασία όλου του σχετικού επιστημονικού δυναμικού που υφίσταται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Το Κέντρο Αριστείας για τη Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών έχει τους παρακάτω στόχους:
Στόχος 1: Η προώθηση της έρευνας και στα τρία στάδια Διαχείρισης και των καταστροφών (Προκαταστροφικό, Συνκαταστροφικό, Μετακαταστροφικό) και η παραγωγή καινοτόμων ιδεών, υπηρεσιών και προϊόντων.
Στόχος 2:Η ανάλυση-εκτίμηση κινδύνων, η εκτίμηση τρωτότητας δομών και υποδομών και η εκτίμηση της διακινδύνευσης συστημάτων.
Στόχος 3: Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Οργάνωση για τη διαχείριση των καταστροφών σε κάθε επίπεδο διοίκησης.
Στόχος 4: Ο Επιχειρησιακός Συντονισμός Εθνικών και Διεθνών αποστολών σε περιοχές που επλήγησαν από καταστροφές.
Στόχος 5: Η εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη και η ψυχολογική υποστήριξη θυμάτων καταστροφών.
Στόχος 6: Η παροχή πιστοποιημένης, υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης – κατάρτισης – ενημέρωσης (Δια ζώσης, Εξ’ αποστάσεως, Σύγχρονη και Ασύγχρονη κ.α.) και η παραγωγή καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού.
Στόχος 7: Η υποστήριξη των αρμόδιων Δομών της Πολιτείας σε Εθνικό, Περιφερειακό και Τοπικό Επίπεδο για την διαμόρφωση και χάραξη της πολιτικής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών.
Στόχος 8: Η προαγωγή της ενημερότητας των πολιτών σε θέματα Φυσικών Καταστροφών και Διαχείρισης τους, μέσω εκδηλώσεων, Συνεδρίων, ομιλιών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων κ.λπ.
Συγκροτείται προς τούτο, Συντονιστική Επιτροπή με αντικείμενο την κατάρτιση της πρότασης ανάπτυξης, οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου.
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Καθ. Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος με αναπληρωτή Πρόεδρο τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης Καθηγητή Νικόλαο Βούλγαρη. Μέλη της Επιτροπής αποτελούν οι Καθηγητές: Ευθύμιος Λέκκας, Μάνος Πικουλής, Αθηνά Καλοκαιρινού, Χρυσή Χατζηχρήστου και Παναγιώτης Νάστος.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ»

Στο πλαίσιο της ερευνητικής δραστηριότητας, της εξωστρέφειας και της κοινωνικής προσφοράς του ΕΚΠΑ, οι Πρυτανικές αρχές, η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ αποφασίζει τη συγκρότηση Κέντρου Αριστείας με θεματικό αντικείμενο «Κλιματική Αλλαγή – προσαρμογή και μετριασμός». Στο Κέντρο Αριστείας, θα συμμετέχουν ερευνητικές ομάδες του ΕΚΠΑ με εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα σχετιζόμενη με το παραπάνω θεματικό αντικείμενο, οι οποίες διαθέτουν την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία, το ανθρώπινο δυναμικό και τις κατάλληλες ερευνητικές υποδομές. Το Κέντρο Αριστείας θα έχει ανοικτή δομή, υπό τη έννοια ότι επιπλέον ερευνητικές ομάδες από τρίτους φορείς θα μπορούν να συνεργάζονται με αυτό.
Το Κέντρο Αριστείας έχει τους παρακάτω στόχους:
Στόχος 1. Αξιοποίηση νέων ερευνητικών μεθοδολογιών ως προς:
(α) την εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής,
(β) την ανάπτυξη καινοτόμων κλιματικών υπηρεσιών,
(γ) τη διαμόρφωση σχεδίων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και μετριασμού
της.
Στόχος 2. Υποστήριξη της Πολιτείας και κάθε ενδιαφερόμενου φορέα σε θέματα κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεων της, ειδικότερα δε ως προς σχέδια και μέτρα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και το μετριασμό της καθώς και τη μετάβαση σε οικονομία χαμηλού άνθρακα.
Στόχος 3. Εκπαίδευση και συνεχιζόμενη κατάρτιση, καθώς και η ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς το 1(α) παραπάνω. Για την κατάρτιση του σχεδίου ανάπτυξης, οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου, συγκροτείται Συντονιστική Επιτροπή με την ακόλουθη σύνθεση:
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Καθ. Μελέτιος – Αθανάσιος Δημόπουλος με αναπληρωτή Πρόεδρο τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθ. Δημήτριο Τούσουλη. Μέλη της Επιτροπής αποτελούν ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης Καθηγητής Νικόλαος Βούλγαρης, ο Καθηγητής Κων/νος Βαρώτσος, η Καθηγήτρια Μαργαρίτα Αριανούτσου, ο Καθηγητής Κων/νος Καρτάλης και ο Καθηγητής Ανδρέας Παπανδρέου.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της κοινωνικής προσφοράς του ΕΚΠΑ, οι Πρυτανικές αρχές, η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ αποφασίζει τη συγκρότηση Κέντρου Αριστείας με θεματικό αντικείμενο «Αγροδιατροφή και Αυθεντικότητα Τροφίμων», τομέας αιχμής τόσο στην επιστήμη όσο και με εθνικό, κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο, με τη συμμετοχή μελών του ΕΚΠΑ με πλούσιο και αναγνωρισμένο σε διεθνές επίπεδο ερευνητικό έργο. Στο «Κέντρο Αριστείας για την Αγροδιατροφή και την Αυθεντικότητα των Τροφίμων», θα συμμετέχουν ερευνητικές ομάδες του ΕΚΠΑ με εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα σχετιζόμενη με το παραπάνω θεματικό αντικείμενο, οι οποίες διαθέτουν την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία, το ανθρώπινο δυναμικό και τις κατάλληλες ερευνητικές υποδομές. Το Κέντρο Αριστείας θα έχει ανοικτή δομή, υπό τη έννοια ότι επιπλέον ερευνητικές ομάδες θα μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό ως συνεργαζόμενα μέρη. Το Κέντρο Αριστείας για την Αγροδιατροφή και την Αυθεντικότητα Τροφίμων έχει τους παρακάτω στόχους:
Στόχος 1: Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων ερευνητικών μεθοδολογιών στην ταυτοποίηση και πιστοποίηση αυθεντικότητας τροφίμων εθνικής προτεραιότητας.
Στόχος 2: Ανάπτυξη ψηφιακών βιβλιοθηκών.
Στόχος 3: Εκπαίδευση και συνεχιζόμενη κατάρτιση, καθώς και η ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς την αυθεντικότητα τροφίμων, τα θέματα ελέγχου τροφίμων και πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων.
Στόχος 4: Υποστήριξη της Πολιτείας και κάθε ενδιαφερόμενου φορέα. Με την οριστική του συγκρότηση, το Κέντρο Αριστείας προβλέπεται ότι θα αποτελέσει συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα ανάπτυξης του Αγροδιατροφικού Τομέα με έμφαση στη μοναδικότητα των ελληνικών προϊόντων. Συγκροτείται προς τούτο, Συντονιστική Επιτροπή με αντικείμενο την κατάρτιση της πρότασης ανάπτυξης, οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου.
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Καθ. Μελέτιος - Αθανάσιος Δημόπουλος με αναπληρωτή Πρόεδρο τον Κοσμήτορα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αειφορίας, Καθ. Θωμά Σφηκόπουλο. Μέλη της Επιτροπής αποτελούν οι: Καθηγητής Νικόλαος Θωμαΐδης, Καθηγητής Ανδρέας Σκορίλας, Αναπλ. Καθηγητής Διαμάντης Σίδερης, Αναπλ. Καθηγητής Δημήτριος Ρέκκας και Επικ. Καθηγητής Χαράλαμπος Προεστός.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ «ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

Στο πλαίσιο της ερευνητικής δραστηριότητας, της εξωστρέφειας και της κοινωνικής προσφοράς του ΕΚΠΑ, η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ αποφασίζει τη συγκρότηση Κέντρου Αριστείας στο θεματικό αντικείμενο των «Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων». Στο Κέντρο Αριστείας, θα συμμετέχουν ερευνητικές ομάδες του ΕΚΠΑ με εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα σχετιζόμενη με το παραπάνω θεματικό αντικείμενο, οι οποίες διαθέτουν την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία, το ανθρώπινο δυναμικό και τις κατάλληλες ερευνητικές υποδομές. Το Κέντρο Αριστείας θα έχει ανοικτή δομή, υπό τη έννοια ότι επιπλέον ερευνητικές ομάδες από τρίτους φορείς θα μπορούν να συνεργάζονται με αυτό.
Το Κέντρο Αριστείας έχει τους παρακάτω στόχους:
Στόχος 1. Αξιοποίηση υφιστάμενων και νέων καινοτόμων ερευνητικών μεθοδολογιών ως προς:
(α) την απομόνωση και την ταυτοποίηση φυσικών προϊόντων καθώς και την μελέτη της βιοδραστικότητας τους έναντι διαφόρων βιολογικών στόχων
(β) την ανάλυση βιοδραστικών φυσικών προϊόντων και μιγμάτων τους με τεχνολογίες και προσεγγίσεις αιχμής
(γ) την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και υπηρεσιών για την παροχή μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας-υποδομής για την απομόνωση/ταυτοποίηση/χαρακτηρισμό βιοδραστικών φυσικών προϊόντων σε Εθνικό επίπεδο,
(δ) τη διαμόρφωση σχεδίων κατοχύρωσης και αξιοποίησης των νέων μορίων.
Στόχος 2. Υποστήριξη της Πολιτείας και κάθε ενδιαφερόμενου φορέα σε θέματα Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων προς κάθε πιθανή εφαρμογή τους (π.χ. καινοτόμα φάρμακα, καλλυντικά, συμπληρώματα διατροφής, κτλ), ειδικότερα δε ως προς την ανάδειξη του μοναδικού πλούτου των Ελληνικών φυτικών και ζωϊκών ειδών, των Ελληνικής διατροφής καθώς και τον σχεδιασμό και μέτρα για την ενθάρρυνση της διασύνδεσης Ελληνικών Ακαδημαϊκών φορέων και βιομηχανίας στην κατεύθυνση της απομόνωσης και αξιοποίησης βιοδραστικών φυσικών προϊόντων.
Στόχος 3. Εκπαίδευση και συνεχιζόμενη κατάρτιση, καθώς και η ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς τα παραπάνω.
Για την κατάρτιση του σχεδίου ανάπτυξης, οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου, συγκροτείται Συντονιστική Επιτροπή με την ακόλουθη σύνθεση:
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Καθηγητής κ. Μελέτιος – Αθανάσιος Δημόπουλος με αναπληρωτή Πρόεδρο τον Κοσμήτορα της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας, Καθηγητή κ. Θωμά Σφηκόπουλο. Μέλη της Επιτροπής αποτελούν ο Καθηγητής κ. Εμμανουήλ Μικρός, ο Καθηγητής κ. Βασίλειος Ρούσσης, ο Καθηγητής κ. Αλέξιος-Λέανδρος Σκαλτσούνης, ο Καθηγητής κ. Ιωάννης Τρουγκάκος και η Καθηγήτρια κ. Ουρανία Τσιτσιλώνη. • Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News

  Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

  Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !
  • express

   europalso

  Enter your email address: