Η επάνοδος στη σχολική κανονικότητα και στη δια ζώσης διδασκαλία είναι απαραίτητα, όχι μόνο για τον εκπαιδευτικό χώρο.

Κωνσταντίνος Αδριανουπολίτης, Εκπαιδευτικός – Ερευνητής Πρόεδρος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.

Το για να είναι κατά το δυνατόν ασφαλές, θα πρέπει να συνδέεται με τη λήψη κάποιων προληπτικών μέτρων για να μην ξανακλείσουν.

Το βασικό μέτρο που έλαβε το υπουργείο παιδείας είναι η αύξηση των διαγνωστικών τεστ για να διαπιστώνεται ο αριθμός των μαθητών που θα νοσήσουν και όχι η λήψη των αναγκαίων μέτρων για να μη νοσήσουν.

Με το μέτρο αυτό και σύμφωνα με το πρωτόκολλο για να κλείσει ένα τμήμα πρέπει να νοσήσει το 50+1%, Θα μπορούσε να υποθέσει κανείς, ότι όσο περισσότεροι νοσήσουν, τόσο γρηγορότερα θα φτάσουμε στην ανοσία της αγέλης, αφού μέχρι σήμερα  όλες οι κυβερνητικές προβλέψεις για τους εμβολιασμούς έχουν πέσει έξω.

Υπάρχουν και άλλα προληπτικά μέτρα προστασίας για τη μόλυνση τα οποία έχουν αναφερθεί για τα οποία το ΥΠΑΙΘ δεν έκανε τίποτα, όπως:

 • Η μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα.
 • Η συστηματική ενημέρωση διδασκόντων, διδασκομένων και γονέων από τους ειδικούς, μέσα σε σχολικά συγκροτήματα και μεμονωμένα σχολεία, πριν την έναρξη μαθημάτων και μέχρι σήμερα.
 • Η αύξηση του ορίου των απουσιών, διότι για διάφορους λόγους οι γονείς δεν θα στείλουν τα παιδιά τους όταν νοσήσουν κάποιοι μαθητές στο τμήμα τους, αλλά ο αριθμός τους δεν θα υπερβαίνει το 50%.
 • Δεν έχει ανακοινωθεί η αύξηση του αριθμού των καθαριστριών ιδίως για τα σχολικά κτίρια τα οποία λειτουργούν σε δύο ή και τρία διαφορετικά ωράρια.
 • Δεν έχει ανακοινωθεί επίσης, η μεγαλύτερη επιδότηση των σχολικών επιτροπών διότι με την αύξηση της τιμής του ρεύματος, του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, των υλικών καθαριότητας, των αντισηπτικών κ.λ.π. οι δαπάνες θα είναι ιδιαίτερα αυξημένες.

Εάν αφήσουμε τα ΑΕΙ και εξετάσουμε την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τα σχολεία Ειδικής Αγωγής και τις δομές Κατάρτισης, τα προβλήματα  θα εμφανιστούν ιδιαίτερα αυξημένα διότι:

α) Οι μαθητές κάτω των 12 ετών δεν προβλέπεται να εμβολιαστούν.

β) Οι κτιριακές υποδομές σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι οι καλύτερες.

γ) Όσον αφορά τα λύκεια μεταξύ των μαθητών των ΓΕ.Λ. και των ΕΠΑ.Λ. περισσότερο ευάλωτοι είναι οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ. διότι:

 • Μετακινούνται περισσότερο από τον τόπο κατοικίας τους προς το σχολείο, διότι οι τομείς και οι ειδικότητες που παρακολουθούν δεν είναι πάντοτε σε σχολεία του Δήμου τους.
 • Γίνεται σε μεγάλο βαθμό συνδιδασκαλία μαθητών από διαφορετικά τμήματα, τόσο στα μαθήματα γενικής παιδείας όσο και στα μαθήματα τομέων, με σκοπό την εξοικονόμηση εκπαιδευτικού προσωπικού.
 • Μεγάλος αριθμός μαθητών  (26% επί  του συνόλου) σπουδάζει σε  εσπερινά ΕΠΑ.Λ. και οι μαθητές αυτοί αναγκάζονται να μεταβαίνουν από το χώρο εργασίας σε σχολικούς χώρους, χρησιμοποιώντας βεβαίως και περισσότερα μέσα συγκοινωνίας.
 • Λόγω της πρακτικής άσκησης στα εργαστήρια οι μαθητές και οι διδάσκοντες βρίσκονται συχνά σε μικρή απόσταση. Στα εργαστήρια πληροφορικής π.χ. τα οποία υπάρχουν σε όλη την Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα προβληματική διότι στις περισσότερες περιπτώσεις, οι μαθητές βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση, χρησιμοποιούν το ίδιο πληκτρολόγιο κ.λ.π.
 • Θετικό μέτρο αποτελεί η Υ.Α. για τα Πρότυπα ΕΠΑ.Λ. (ΦΕΚ 2180/25-5-2021 τ.Β΄), με την οποία στα τμήματα και των τριών τάξεων ο αριθμός των μαθητών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους είκοσι δύο (22). Η ρύθμιση αυτή αποτελεί μία ποιοτική αναβάθμιση, διότι στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και στην Κατάρτιση ο αριθμός των μαθητών και των καταρτιζόμενων θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν μικρός και λόγω των εργαστηριακών ασκήσεων.

Στα Δημόσια ΙΕΚ η κατάσταση είναι ακόμη πιο προβληματική διότι:

 • Ο αριθμός των καταρτιζόμενων ανά τμήμα ορίζεται σε 30 έως 33 και η κατάρτιση γίνεται συνήθως στις ίδιες αίθουσες διδασκαλίας και στα ίδια εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ. ή των Ε.Κ.
 • Κατά την φετινή χρονιά, μετά τα αποτελέσματα των πανελλαδικών έχει μείνει εκτός ΑΕΙ μεγάλο ποσοστό υποψηφίων, προβλέπεται οι εγγραφές στα Δημόσια ΙΕΚ του ΥΠΑΙΘ να είναι ιδιαίτερα αυξημένες (άνω των 26.000) και το φαινόμενο των πολυπληθών τμημάτων δεν θα είναι σπάνιο.
 • Στα Δημόσια ΙΕΚ του υπουργείου παιδείας, η εποπτεία, και το σύνολο των αρμοδιοτήτων ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. &Ν (Ν. 4763/2020, άρθρο 23, παρ. 1), ενώ στα Ιδιωτικά ΙΕΚ η εποπτεία, ο έλεγχος και η διαμόρφωση του εκπαιδευτικού πλαισίου τους ανήκουν στον υπουργό παιδείας (Ν. 4763/2020, παρ. 5)!!!

Απορίας άξιο βέβαια, αποτελεί το γεγονός πως ο εκάστοτε υπουργός θα βρίσκει ελεύθερο χρόνο για να εποπτεύει και να ελέγχει τα Ιδιωτικά ΙΕΚ.

Κλείνοντας να τονίσουμε ότι ενώ οι πάντες δέχονται ότι η δια ζώσης διδασκαλία στα σχολεία, στα πανεπιστήμια και στις δομές Κατάρτισης είναι αναντικατάστατη, εν τούτοις το υπουργείο παιδείας δεν φαίνεται να έχει πάρει τα κατάλληλα μέτρα για ασφαλή λειτουργία των δομών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και δεν είναι υπερβολή εάν πούμε «Ο Θεός να βάλει το χέρι του».

Ίδωμεν