Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο

Ειρήνης και Φιλίας 1

Ηγουμενίτσα Τ.Κ. 46100

Τηλ.: 26650-49861, 49893

Email: afl@teiep.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο Σχέδιο «Αθηνά» που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού την προηγούμενη εβδομάδα, το Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο εμφανίζεται να απορροφά το Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων – το οποίο βρίσκεται εκτός μηχανογραφικού την τελευταία διετία – και να μετονομάζεται σε Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Συστημάτων και Οργανισμών. Το προτεινόμενο από το Σχέδιο «Αθηνά» Τμήμα εμφανίζεται με τις εξής τρεις κατευθύνσεις: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ.

Αυτή η εξέλιξη καταργεί στην ουσία το Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο και δημιουργεί στο Παράρτημα Ηγουμενίτσας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου νέο τμήμα με διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο από αυτό που θεραπεύεται σήμερα. Επιχειρείται η δημιουργία ενός νέου τμήματος (από τα εννέα συνολικά στην ελληνική επικράτεια) που θα αντλεί φοιτητές από το πέμπτο (5ο) επιστημονικό πεδίο και θα θεραπεύει τη διοίκηση.

Αντίθετα, το Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο – το μοναδικό στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση στο οποίο διδάσκονται οι «Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες» (Langues Etrangères Appliquées – LEA), κατά τα πρότυπα αντίστοιχων ευρωπαϊκών Τμημάτων, προσελκύει το 95% των φοιτητών του από το πρώτο (1ο) επιστημονικό πεδίο. Οι υποψήφιοι για το Τμήμα εξετάζονται σε ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας. Ο υψηλός βαθμός εισαγωγής και η υψηλή προτίμηση των αποφοίτων Λυκείου για το Τμήμα, στο οποίο φοιτούν 1000 και πλέον ενεργοί φοιτητές, μαρτυρούν την απήχηση που έχει το αντικείμενο του τμήματος στην κοινωνία και τη συμβολή του στην αύξηση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τα εγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα, σκοπός του τμήματος είναι να διδάξει τις γλωσσικές και διαπολιτισμικές εκείνες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται στο σύγχρονο ελληνικό και ευρωπαϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το προσωπικό του Τμήματος αποτελείται από μέλη ΕΠ που έχουν εξειδικευμένη επιστημονική γνώση στα θέματα της (δια-)γλωσσικής και διαπολιτισμικής επικοινωνίας και στις διεθνείς σχέσεις, ενώ η ερευνητική δράση του Τμήματος στο χώρο της διαγλωσσικής επικοινωνίας αναγνωρίζεται διεθνώς (βλ. ενδεικτικά πρόγραμμα «Αρχιμήδης» – Δικαστηριακή Διερμηνεία). Το συνέδριο που διοργανώνει το Τμήμα μας ανά τακτά χρονικά διαστήματα έχει προσελκύσει ξένους και Έλληνες ειδικούς και αποτελεί πια σταθμό των γλωσσικών σπουδών στην Ελλάδα. Πρόσφατο επίτευγμα του Τμήματος είναι η δημοσίευση του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού με τίτλο, InternationalJournalofLanguage, TranslationandInterculturalCommunication. Στην επιστημονική επιτροπή του περιοδικού συμμετέχουν προσωπικότητες διεθνούς εμβέλειας.

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο εκφράζει την αντίθεσή της στην επιχειρούμενη κατάργηση του γνωστικού αντικειμένου που θεραπεύει το Τμήμα. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ονομασία και φυσιογνωμία του Τμήματος ισοδυναμεί με κατάργησή του και υποσκάπτει τη βιωσιμότητα του Παραρτήματος του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα.

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ