Κατατάξεις Πτυχιούχων Άλλων Σχολών Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, σας γνωστοποιούμε ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 η εισαγωγή πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Τμήμα θα γίνει με βάση το βαθμό πτυχίου των υποψηφίων, όπως προβλέπεται από το νόμο. Οι επιτυχόντες θα κατατάσσονται στο Α΄ εξάμηνο σπουδών και σε ποσοστό 2% για αποφοίτους ΑΕΙ εσωτερικού και ισότιμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού και σε χωριστό ποσοστό 5% για αποφοίτους ΤΕΙ. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος 1-15 Νοεμβρίου και ώρες υποδοχής του κοινού.