Την Παρασκευή οι οριστικοί πίνακες και το πρόγραμμα συνεντεύξεων στην ΠΔΕ Κ. Μακεδονίας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔08/08/2018 - 18:28 | Author: Newsroom Ipaidia

Σύμφωνα με ενημέρωση του αιρετού ΑΠΥΣΠΕ Νίκου Φωτόπουλου, σήμερα Τρίτη 7/8, το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας εξέτασε τις ενστάσεις των ΠΕ 60 (Νηπιαγωγών)

 

Σήμερα Τετάρτη 8/8 και μεθαύριο Πέμπτη 9/8 θα εξεταστούν οι ενστάσεις των ΠΕ 70 ( Δασκάλων).

Την Παρασκευή 10/8 αναμένεται να ανακοινωθούν οι οριστικοί πίνακες καθώς και το πρόγραμμα των συνεντεύξεων.

 

 

Τρία θα είναι τα αξιολογούμενα στοιχεία της προσωπικότητας και τη γενικής συγκρότησης των Υποψήφιων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, κατά τη διάρκεια τη συνέντευξης :

 

  • Παιδαγωγική και Οργανωτική Συγκρότηση
  • Συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα
  • Επικοινωνιακή και εκφραστική ικανότητα

Η διαδικασία της συνέντευξης των υποψήφιων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου περιλαμβάνει τρεις (3) φάσεις:

α) εισήγηση μέλους του οικείου Συμβουλίου Επιλογής,

β) παρουσίαση από τον υποψήφιο σχεδίου προβληματισμού και δράσης με αναφορά σε θέμα παιδαγωγικού ενδιαφέροντος,

γ) ερωτήσεις των μελών του συμβουλίου προς τον υποψήφιο.

Ειδικότερα, πριν από την είσοδο του υποψηφίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του συμβουλίου, το μέλος του συμβουλίου που είχε αναλάβει τη μελέτη του φακέλου του υποψηφίου, παρουσιάζει την εισήγησή του για τον υποψήφιο.

Στη συνέχεια ο υποψήφιος προσέρχεται στην αίθουσα και παρουσιάζει σχέδιο προβληματισμού και δράσης, δικής του επιλογής, με αναφορά σε θέμα παιδαγωγικού ενδιαφέροντος, σχετικό με την αποστολή και τις αρμοδιότητες των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 4 του ν. 4547/2018, με χρονική διάρκεια έως πέντε (5) λεπτών της ώρας.

Τέλος τα μέλη του Συμβουλίου υποβάλλουν ερωτήσεις, με σκοπό να μορφώσουν γνώμη για την παιδαγωγική και οργανωτική συγκρότηση, τη συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα καθώς και την επικοινωνιακή και εκφραστική ικανότητα.

Μοριοδότηση της συνέντευξης

Κάθε μέλος του Συμβουλίου Επιλογής καταγράφει αιτιολογημένα τις μονάδες με τις οποίες βαθμολόγησε τον υποψήφιο κατά τη διαδικασία της συνέντευξης.

Η βαθμολογία κάθε μέλους του συμβουλίου αποτυπώνεται για κάθε υποψήφιο σε ξεχωριστό έντυπο αξιολόγησης, σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας, που περιλαμβάνει τα αξιολογούμενα στοιχεία και τη στάθμιση τους και υποχρεώνει κάθε μέλος του συμβουλίου να δώσει ξεχωριστή και αιτιολογημένη βαθμολογία.

Με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 26 του ν. 4547/2018, τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου για την διαδικασία της συνέντευξης είναι ο μέσος όρος των μονάδων της βαθμολογίας των παρόντων μελών του συμβουλίου.

Ο μέσος όρος στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Τα έντυπα αξιολόγησης συγκεντρώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και φυλάσσονται σε φάκελο, ο οποίος μονογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη του συμβουλίου.

Οι φάκελοι φυλάσσονται με ευθύνη του προέδρου του Συμβουλίου Επιλογής μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, οπότε αποσφραγίζονται προκειμένου να καταγραφεί η βαθμολογία των υποψηφίων στο εν λόγω κριτήριο.

Έντυπο αξιολόγησης( διαδικασία συνέντευξης)

Στην παρούσα απόφαση προσαρτάται Παράρτημα με τον τύπο του έντυπου υποδείγματος για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης των υποψηφίων, στο πλαίσιο της συνέντευξης των άρθρων 5 έως 9, ως εξής:

Το κριτήριο της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης αποτιμάται με 10 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο σύμφωνα με το Ν.4547

 

Loading...
  • europalso   ideascentral