: Σε εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας, προβλέπεται ότι οι ηλεκτρονικές συσκευές που διαθέτουν οι σχολικές μονάδες θα πρέπει να διατίθενται στους μαθητές/τριες της σχολικής μονάδας με δανεισμό, κατόπιν υπογραφής υπεύθυνης δήλωσης από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται επίσης ότι οι  εκπαιδευτικοί που δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ή έξυπνο τηλέφωνο και εξ αυτού του λόγου αδυνατούν να παράσχoυν , υποχρεούνται να προσέρχονται κατά τις ώρες διδασκαλίας τους στις σχολικές μονάδες, όπου υπηρετούν, οι οποίες συνεχίζουν κανονικά την διοικητική τους λειτουργία, προκειμένου να προσφέρουν τις εκπαιδευτικές τους υπηρεσίες κάνοντας χρήση των υποδομών και του εξοπλισμού που διαθέτει η σχολική μονάδα».

Η εγκύκλιος