Σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών για ΖΕΠ

του Δ. Μπράτη

Όπως σας έχω ήδη ενημερώσει δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι διαδικασίες,προκειμένου να προχωρήσουν οι για .

Η απόφαση κατανομής-ανά περιφέρεια- των 450 πιστώσεων είναι ακόμη στο γραφείο του υπουργού και μόλις υπογραφεί θα σταλεί στις περιφερειακές διευθύνσεις,προκειμένου να προχωρήσουν στην ίδρυση των τάξεων υποδοχής.

Μόλις ολοκληρώσουν όλες οι περιφέρειες την ίδρυση ,θα κοινοποιήσουν τις αποφάσεις τους στο υπουργείο και ΤΟΤΕ θα γίνουν οι προσλήψεις.

Σε κάθε περίπτωση είναι πλέον θέμα λίγων ημερών για να γίνουν οι προσλήψεις.