Η Ερώτηση που υπέβαλε ο βουλευτής της Β’ Αθηνών κ. Χάρης Θεοχάρης προς τον , Έρευνας και Θρησκευμάτων η οποία εστιάζει στην καθυστέρηση της θεσμοθέτησης της Διετούς Υποχρεωτικής .

ΠΡΟΣ: τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Καθυστέρηση στη Θεσμοθέτηση της Διετούς Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής»

Η θεσμοθέτηση της διετούς υποχρεωτικής Προσχολικής αγωγής στο πλαίσιο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος αποτελεί πάγιο κοινωνικό αίτημα καθώς δύναται να προωθήσει την γλωσσική ανάπτυξη και την ισότιμη μεταχείριση των παιδιών προνηπιακής ηλικίας (4 ετών) και νηπιακής ηλικίας (5 ετών).

Τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από την υποχρεωτική δίχρονη Προσχολική αγωγή και τη σύνδεσή της με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι πολλαπλά σε οικονομικό, κοινωνικό, συναισθηματικό και γνωστικό επίπεδο, καθώς επιτυγχάνεται η ομαλή μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο.

Παρά τις δεσμεύσεις της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί καθιέρωσης της 14χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, η πραγματικότητα εξακολουθεί να είναι αμείλικτη τόσο για τους γονείς όσο και τους αναπληρωτές νηπιαγωγούς καθώς χιλιάδες προνήπια ετησίως δεν εντάσσονται στα νηπιαγωγεία αφενός λόγω προβλημάτων στις κτιριακές υποδομές και αφετέρου λόγω έλλειψης προσωπικού καθόσον οι διορισμοί την τελευταία επταετία υπήρξαν ελάχιστοι σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες.

Επιπρόσθετα, ο Σύλλογος Αναπληρωτών Νηπιαγωγών επισημαίνει στην από 10/4/2017 επιστολή του επί του θέματος ότι η πιθανότητα ενοποίησης δομών αγωγής και φροντίδας με εκπαιδευτικές σχολικές δομές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όπως το νηπιαγωγείο με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει σε απορρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των νηπιαγωγών καθώς και του εκπαιδευτικού συστήματος συνολικά.

Την ίδια στιγμή, η μη θεσμοθέτηση της διετούς υποχρεωτικής Προσχολικής αγωγής ευνοεί την κοινωνική αδικία καθόσον υφίσταται σημαντικός αριθμός προνήπιων που λόγω έλλειψης θέσεων σε Νηπιαγωγείο απορροφώνται αναγκαστικά σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ή σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς χωρίς νόμιμες άδειες λειτουργίας, ενώ χιλιάδες παιδιά δεν φοιτούν καθόλου.

Με δεδομένη την υπογεννητικότητα που μαστίζει την χώρα μας η εφαρμογή της διετούς υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής εκτιμάται ότι δύναται να πραγματοποιηθεί για το σύνολο των παιδιών ηλικίας 4-6 ετών στα νηπιαγωγεία της εκάστοτε περιοχή τους.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

– Ποιος ο προγραμματισμός του υπουργείου σας για τη θεσμοθέτηση της διετούς υποχρεωτικής Προσχολικής αγωγής εν όψει των εγγραφών των μαθητών για το επόμενο σχολικό έτος;
– Έχετε προβεί στην κατάρτιση ολοκληρωμένου σχεδίου το οποίο να προβλέπει τις δράσεις που είναι απαραίτητες για την υποχρεωτική Προσχολική αγωγή όπως προεγγραφές προνηπίων, εξασφάλιση κονδυλίων για διορισμούς νηπιαγωγών και κτιριακές υποδομές;
Εάν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα;
– Με δεδομένη την ύπαρξη περιορισμένων οικονομικών πόρων, ποιες οι ενέργειες για την εφαρμογή της διετούς υποχρεωτικής Προσχολικής αγωγής μέσω ΕΣΠΑ για την απασχόληση σχολικών βοηθών, όπως σχολικοί νοσηλευτές, τραπεζοκόμοι;
– Ποια η θέση του υπουργείου σας όσον αφορά στην ενοποίηση δομών αγωγής και φροντίδας με εκπαιδευτικές σχολικές δομές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όπως το νηπιαγωγείο;

Ο ερωτών Βουλευτής  Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης, Β’ Αθήνας