Τέλος στην αγωνία των περίπου 100.000 υποψηφίων των Πανελλαδικών 2016 οι οποίοι διεκδικούν τις σχεδόν 69.985 θέσεις που προσφέρονται φέτος με την ανακοίνωση των από το υπουργείο Παιδείας ( δείτε τις βάσεις 2016 πρώτοι στο ipaideia.gr ), ενώ θα υπάρξουν οδηγίες για τη διαδικασία φοιτητών των επιτυχόντων στις σχολές.

:

Η διαδικασία εγγραφών πρωτοετών

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των βάσεων 2016 από το υπουργείο Παιδείας, θα γίνει ανακοίνωση με οδηγίες για τη διαδικασία των επιτυχόντων στις σχολές, η οποία άλλαξε από πέρυσι.

Ανακοίνωση για τις μετεγγραφές 2016

Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής τους σε προθεσμίες που θα ανακοινωθούν σύντομα.

Οι επιτυχόντες μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση προεγγραφής τους. με τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που είχαν για το μηχανογραφικό τους δελτίο.

Οι προεγγραφέντες επιτυχόντες αποστελλουν στη γραμματεία του τμήματος επιτυχίας τους με ταχυμεταφορά ή αυτοπροσώπως τη αίτηση προεγγραφής και τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Από φέτος, καταργείται η «υποβολή ευκρινούς φωτοαντιγράφου του τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Η γραμματεία του τμήματος ελέγχει και αντιπαραβάλλει τα δικαιολογητικά που απέστειλαν οι εισαγόμενοι με τον ονομαστικό πίνακα επιτυχόντων και με τον πίνακα των εισαγομένων που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση.

Τα κριτήρια

Η χορήγηση μετεγγραφής πραγματοποιείται κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων που ο δικαιούχος σωρεύει από τα ακόλουθα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια:
Εισόδημα (ατομικό ή κατά κεφαλήν):
μέχρι 3.000 ευρώ ετησίως. Μόρια: 5
από 3.001 μέχρι 6.000 ευρώ ετησίως Μόρια: 4
από 6.001 μέχρι 9.000 ευρώ ετησίως Μόρια: 3
Ορφανός/ή και από τους δύο γονείς Μόρια: 3
Μέλος πολύτεκνης οικογένειας Μόρια: 2
Μέλος τρίτεκνης οικογένειας Μόρια: 1
Αδελφός/ή φοιτητής σε άλλη πόλη Μόρια: 1
Αδέλφια που ήδη φοιτούν ή συμμετέχουν μαζί στις εξετάσεις Μόρια: 1
Συγγενής πρώτου βαθμού με αναπηρία 67% Μόρια: 1
Ορφανός/ή από τον έναν γονέα ή τέκνο άγαμης μητέρας Μόρια: 1
n Εξαιρούνται τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας και ανάπηροι φοιτητές, οι οποίοι έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία.
Προσοχή: Υπάρχουν 46 τμήματα ΑΕΙ και 33 ΤΕΙ μη αντίστοιχα, από τα οποία δηλαδή δεν είναι δυνατή μετεγγραφή εφόσον κάποιος εισαχθεί εκεί. Οι αντιστοιχίες και αναντιστοιχίες για τα ΑΕΙ είναι καταχωρισμένες στο ΦΕΚ Β’ 2492 18/9/2014 και για τα ΤΕΙ στο ΦΕΚ Β’ 639 21/4/2015.
Μετεγγραφές: Μη αντίστοιχα ΑΕΙ