Θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης: Αιτήσεις (νέα φάση)

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔28/10/2018 - 10:10 | Author: Newsroom Ipaidia

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμό.:5836/343/17-10-2018 Απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ:6ΥΩΨ46ΨΖΣΠ-ΦΥΔ),

απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης έργου για εκπαιδευτές ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)-ΝΕΑ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ.

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται: από 23/10/2018 (ώρα 11:00) έως και 06/11/2018 (ώρα 12:00).

Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 έως και τις 09/11/2018, στη δ/νση:Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 11143, στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας 2ο όροφος.

Φάκελοι δικαιολογητικών που θα κατατεθούν ιδιοχείρως δεν θα γίνονται δεκτοί.

Σχετικά Αρχεία

Απόφαση Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 5836/343/17.10.2018

Πρόσκληση Εκπαιδευτών ΚΔΒΜ ΝΕΑ ΦΑΣΗ

Πρόσκληση Εκπαιδευτών ΚΔΒΜ ΝΕΑ ΦΑΣΗ & Απόφαση ΔΣ ΙΝΕΔΙΒΙΜ (ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ)

Loading...


  • europalso   ideascentral