Θέματα που εξετάστηκαν στη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΙΠ στις 8 Νοεμβρίου

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔10/11/2018 - 18:06 | Author: Newsroom Ipaidia

Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού  του Αιρετού του ΚΥΣΔΙΠ  Ιακωβίδη Γιάννη –  Θέματα που εξετάστηκαν στη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΙΠ, στις 8 /11/2018 ημέρα Πέμπτη και αφορούν Διοικητικούς Υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Περιφερειακών Υπηρεσιών, αποσπασμένων εκπαιδευτικών, υπαλλήλων εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου.

Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018 Διεύθυνση Διοικητικής υποστήριξης τμήμα Γ’ Κινητικότητας

1. Έγιναν δεκτές, όσον αφορά το συμβούλιο, 2 αιτήσεις μετάθεσης διοικητικών υπαλλήλων της Γ.Γ. του Υπουργείου για άλλες Περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης

2. Έγιναν δεκτές 2 αιτήσεις εκπαιδευτικών για διακοπή απόσπασης στην ΓΓ ΥΠΠΕΘ

3. Απορρίφθηκαν 2 αιτήσεις εκπαιδευτικών για διακοπή απόσπασης στην ΓΓ ΥΠΠΕΘ

4. Έγιναν δεκτές 2 εκπρόθεσμες αιτήσεις εκπαιδευτικών για απόσπαση στην ΓΓ ΥΠΠΕΘ

5. Απορρίφθηκαν 2 εκπρόθεσμες αιτήσεις εκπαιδευτικών για απόσπαση στην ΓΓ ΥΠΠΕΘ

Διεύθυνση Εποπτείας ανθρώπινου δυναμικού ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και αποκεντρωμένων υπηρεσιών

1. Έγινε δεκτή, όσον αφορά το συμβούλιο, 1 αίτηση για παράταση ανάθεσης καθηκόντων σε υπάλληλο των ΓΑΚ

2. Έγινε δεκτή, όσον αφορά το συμβούλιο, 1 αίτηση απόσπασης μόνιμης υπαλλήλου της Κ.Υ. άλλου Υπουργείου σε υπηρεσία των ΓΑΚ

3. Έγινε δεκτή, όσον αφορά το συμβούλιο, 1 αίτηση Μετάταξης υπαλλήλου άλλου ΝΠΔΔ σε υπηρεσία των ΓΑΚ

4. Έγινε δεκτή, όσον αφορά το συμβούλιο, 1 αίτηση Μετάθεσης υπαλλήλου των ΓΑΚ στην Κ.Υ. υπηρεσία των ΓΑΚ

5. Έγινε δεκτή, όσον αφορά το συμβούλιο, 1 αίτηση Μετάθεσης μόνιμης υπαλλήλου της Κ.Υ. σε περιφερειακή υπηρεσία των ΓΑΚ

6. Έγινε δεκτή, όσον αφορά το συμβούλιο, 1 αίτηση Μετάταξης υπαλλήλου άλλης δημόσιας υπηρεσίας σε περιφερειακή υπηρεσία των ΓΑΚ

Τμημα Α΄- Ανθρώπινου δυναμικού

1. Έγιναν δεκτές, όσον αφορά το συμβούλιο, 4 αιτήσεις για άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης (κατά μέρος) σε μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους

2. Έγινε δεκτή, όσον αφορά το συμβούλιο, 1 αίτηση για συνάφεια μεταπτυχιακού διπλώματος

3. Αναβλήθηκε η εξέταση 1 αίτησης συνάφειας μεταπτυχιακού διπλώματος

4. Έγιναν δεκτές, όσον αφορά το συμβούλιο, 3 αιτήσεις για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε αποσπασμένους εκπαιδευτικούς του ΥΠΠΕΘ

5. Έγινε δεκτή, όσον αφορά το συμβούλιο, 1 αίτηση για μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας

6. Εγκρίθηκαν πίνακες προακτέων μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων

7. Έγιναν δεκτές, όσον αφορά το συμβούλιο 3 αιτήσεις για αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα (ΠΔ 69/2016)

8. Απορρίφθηκε, όσον αφορά το συμβούλιο 1 αίτηση μόνιμου διοικητικού υπαλλήλου

για αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα (ΠΔ 69/2016)

Αυτοτελές τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφερειακών Διευθύνσεων εκπαίδευσης και Διευθύνσεων εκπαίδευσης

1. Έγιναν δεκτές, όσον αφορά το συμβούλιο 7 αιτήσεις για αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα (ΠΔ 69/2016)

2. Δεν εξετάστηκε 1 αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα (ΠΔ 69/2016) λόγω λάθους στον υπολογισμό

3. Έγινε δεκτή, όσον αφορά το συμβούλιο, 1 αίτηση για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου

4. Έγινε δεκτή, όσον αφορά το συμβούλιο, 1 αίτηση για άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης (κατά μέρος) σε μόνιμο διοικητικό υπάλληλο

5. Απορρίφθηκε, όσον αφορά το συμβούλιο, 1 αίτηση για άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης σε μόνιμο διοικητικό υπάλληλο

6. Έγιναν δεκτές, όσον αφορά το συμβούλιο, 4 αιτήσεις για συνάφεια μεταπτυχιακού διπλώματος

7. Απορρίφθηκε, όσον αφορά το συμβούλιο, 1 αίτηση για συνάφεια μεταπτυχιακού διπλώματος

8. Έγινε δεκτή, όσον αφορά το συμβούλιο, 1 αίτηση για μετάταξη από κλάδο σε άλλο κλάδο μόνιμου διοικητικού υπαλλήλου

9. Έγινε δεκτή, όσον αφορά το συμβούλιο, 1 αίτηση για λύση υπαλληλικής σχέσης για λόγους υγείας μόνιμου διοικητικού υπαλλήλου

Σας ενημερώνω ότι το συμβούλιο θα συνεδριάσει σύντομα για να εξετάσει και άλλα θέματα που αφορούν διοικητικούς υπαλλήλους αλλά και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Περιφερειακών Υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων. Θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.

Loading...
  • Δια Βίου Επιλογή

    Β2 Γαλλικά σε 2 μήνες από το μηδέν!

    europalso

    europalso