Θέματα που εξετάστηκαν στη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΙΠ 5 και 6 Ιουλίου

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔08/07/2018 - 19:35 | Author: Newsroom Ipaidia

Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού  του Αιρετού του ΚΥΣΔΙΠ  Ιακωβίδη Γιάννη – Θέματα που εξετάστηκαν στη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΙΠ, στις 5 και 6 /7/2018 ημέρες Πέμπτη και Παρασκευή και αφορούν Διοικητικούς Υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Περιφερειακών Υπηρεσιών, αποσπασμένων εκπαιδευτικών, υπαλλήλων εποπτευόμενων φορέων και μετακλητών υπαλλήλων του Υπουργείου.

Περιφερειακές Υπηρεσίες

Αναγνωρίσεις προϋπηρεσιών δημοσίου τομέα

Έγιναν δεκτές, όσον αφορά το συμβούλιο, 16 αιτήσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας δημοσίου τομέα (ν.4354/2015)

Έγιναν δεκτές, όσον αφορά το συμβούλιο, κατά μέρος 2 αιτήσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας δημοσίου τομέα (ν.4354/2015)

Απορρίφθηκαν, όσον αφορά το συμβούλιο, 5 αιτήσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας δημοσίου τομέα (ν.4354/2015)

Αναβλήθηκε η εξέταση 1 αίτησης αναγνώρισης προϋπηρεσίας δημοσίου τομέα (ν.4354/2015)

Μετατάξεις:

Αναβλήθηκε η εξέταση 1 αίτησης για μετάταξης υπαλλήλου άλλου Υπουργείου, σύμφωνα με το ν.4440/2016 αρ.18, στο Υπ. Παιδείας – Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Δεν εξετάστηκε 1 αίτηση θεραπείας σχετικά με αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Δεν εξετάστηκαν θέματα μετατάξεων μονίμων υπαλλήλων σε ανώτερη κατηγορία

Γ.Γ. ΥΠΠΕΘ
Αναγνωρίσεις προϋπηρεσιών σύμφωνα με το Π.Δ. 69/2016

Έγιναν δεκτές, όσον αφορά το συμβούλιο,3 αιτήσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας

Απορρίφθηκε, όσον αφορά το συμβούλιο, 1 αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας

Αναβλήθηκε η εξέταση 5 αιτήσεων αναγνώρισης προϋπηρεσίας

Επαναπροσδιορίστηκε ο χρόνος αναγνώρισης προϋπηρεσιών 7 υπαλλήλων της Γ.Γ. ΥΠΠΕΘ

Έγινε δεκτή 1 αίτηση για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Έγινε δεκτή 1 αίτηση για άδεια άνευ αποδοχών

Αναβλήθηκε 1 αίτηση για άδεια άνευ αποδοχών

Δεν έγινε δεκτή πρόταση απονομής της ηθικής αμοιβής σε μόνιμο διοικητικό υπάλληλο

Έγινε δεκτή 1 αίτηση για συνάφεια μεταπτυχιακού διπλώματος

Απορρίφθηκε 1 αίτηση για συνάφεια μεταπτυχιακού διπλώματος

Έγινε δεκτή 1 αίτηση μείωσης εργασιακού ωραρίου (χωρίς αποδοχές)

Συζητήθηκε στο συμβούλιο θέμα σχετικό με διορθώσεις καταστάσεων και ζητήθηκαν στοιχεία από το συμβούλιο

Σας ενημερώνω ότι το συμβούλιο συνεδρίασε 2 συνεχόμενες ημέρες και θα συνεδριάσει σύντομα για να εξετάσει και άλλα θέματα που αφορούν διοικητικούς υπαλλήλους αλλά και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Περιφερειακών Υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων. Θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.

Loading...


  • europalso   ideascentral