Θα συνεδριάσει στις 30/6 η επιτροπή παρακολούθησης για το ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔15/06/2015 - 16:51 | Author: Newsroom Ipaidia

Επιτελική Δομή του Υπουργείου Παιδείας είναι αυτή που θα σχεδιάσει την πολιτική του Υπουργείου σχετικά με το ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2014-20 και θα την επικοινωνήσει με τη διαχειριστική αρχή που βρίσκεται στο Υπουργείο Οικονομίας.

Η διαχειριστική αρχή δεν κάνει έλεγχο σκοπιμότητας αλλά έλεγχο επιλεξιμότητας , νομιμότητας και μπορεί να παρέμβει στον προϋπολογισμό των Πράξεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του news.gr , για λόγους που σχετίζονται με το πιεστικό ζήτημα της τοποθέτησης των αναπληρωτών στα σχολεία, η πρώτη επιτροπή παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος για την εκπαίδευση θα συνεδριάσει στις 30 Ιουνίου. Η θεματολογία αυτής της επιτροπής έχει κλειδώσει Αύριο ή την Τετάρτη αναμένεται να έρθει στη σύνοδο και ο τελικός φάκελος για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας που σχετίζονται με προσλήψεις αναπληρωτών. Σε αυτόν έχουν μπει τα προγράμματα για τα οποία είναι απολύτως σίγουρη είτε από διαχειριστικής άποψης η αρμόδια αρχή είτε από πολιτικής άποψης το Υπουργείο Παιδείας.

Ήδη στο Υπουργείο Παιδείας, όπως έχει γράψει το news.gr, συγκροτήθηκε επιτελική ομάδα εμπειρογνωμόνων η οποία είναι μη αμειβόμενη και έχει ως αποστολή της να μελετήσει τα αποτελέσματα υλοποίησης των κύριων αξόνων δράσης του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων στην προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-13. Επίσης στην αποστολή της εντάσσονται οι εισηγήσεις για την ιεράρχηση, εξειδίκευση και γενικότερα τον σχεδιασμό των πολιτικών του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-20, που αφορούν είτε σε συνεχιζόμενες είτε σε νέες δράσεις που εντάσσονται στο νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Γνωμοδοτήσεις αναφορικά με την ένταξη προτεινόμενων πράξεων στον ευρύτερο σχεδιασμό του ΥΠΟΠΑΙΘ. Συμβολή στη σύνταξη του τελικού επιχειρησιακού προγράμματος είτε τις αναπροσαρμογές του.

Θυμίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια το ΕΣΠΑ είναι αυτό που στηρίζει τη λειτουργία των σχολείων μετά τη μείωση του κρατικού προϋπολογισμού για προσλήψεις αναπληρωτών. Σημειώνουμε ότι φέτος οι προσλήψεις αναπληρωτών μέσω ΕΣΠΑ ξεπέρασαν τις 10.000 με τις περισσότερες εξ αυτών να αφορούν προσλήψεις για την Α/θμια εκπαίδευση. Οι ανάγκες για την εκπαίδευση συνεχίζουν να είναι μεγάλες οπότε και τη νέα χρονιά το ΕΣΠΑ θα στηρίξει τη λειτουργία των σχολείων.

Στα θετικά του νέου σχολικού έτους μπορεί να καταγράψει κανείς την αύξηση του κρατικού προϋπολογισμού για αναπληρωτές. Από τα 25.000.000 του 2014 πηγαίνουμε στα 41.055.500 ευρώ .Τα 25.000.000 ευρώ αντιστοιχούν σε 20.000 ανθρωπομήνες οπότε τα 41.055.500 αντιστοιχούν σε 32.844.

Βέβαια το προηγούμενο σχολικό έτος αξιοποιήθηκε και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που αποδείχθηκε σωτήριο για τις προσλήψεις στη Β/θμια για την οποία δε μπορούσε να αξιοποιηθεί το ΕΣΠΑ. Από το ΠΔΕ εγκρίθηκαν προσλήψεις για 30.000 ανθρωπομήνες συνολικά και στις δυο βαθμίδες εκπαίδευσης. Δε γνωρίζουμε αν το πρόγραμμα συνεχιστεί και το 2015-16 καθώς σε σχετική μας ερώτηση στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας μας ανέφερε πως δε γνωρίζουμε ακόμα αν θα συνεχιστεί. Σε περίπτωση που δε συνεχιστεί θα πρέπει να βρεθεί τρόπος για την εξασφάλιση επιπρόσθετων πιστώσεων για τη Β/θμια με ενδεχόμενη αξιοποίηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΑΘΜΙΑΣ

ΚΑΕ/ΕΦ 2014 2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
344/210 15.000.000 23.265.000 +55,1%

ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΒΘΜΙΑΣ

ΚΑΕ/ΕΦ 2014 2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
344/220 10.000.000 17.790.000

+77,9%

ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (εκατομμύρια ευρώ)
10.1 Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 375,5

newsbeast.gr Καλόγηρος Βασίλειος

Loading...


  • europalso   ideascentral