Τέσσερις συλλήψεις για παράνομη φωτοτύπηση βιβλίων