Τελειώνει η προθεσμία των ενστάσεων αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής

Σήμερα είναι η καταληκτική ημερομηνία των για τους αναπληρωτές που έχουν ενταχθεί στους ν της Ειδικής Αγωγής. Όπως αναφέρει και σε ανακοίνωσή του το :

Οι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ της ανωτέρω πρόσκλησης, μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο Α.Σ.Ε.Π. (),επανακαθοριζόμενης της αρχικής προθεσμίας, έως και 22/8/2016, ημέρα Δευτέρα, μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax: 2106400241 ή 2106400686 ή 2131319438) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: ή ).

Οι προσωρινοι πίνακες έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων