Το να κάνει κάποιος φορέας ή οργανισμός αίτηση στο πλαίσιο του Erasmus+ πολλές φορές φαίνεται δύσκολο ή απαιτητικό. Το ΙΚΥ όμως δημιούργησε έναν “δεκάλογο” που θα σας βοηθήσει να δείτε βήμα- βήμα τι χρειάζεται να κάνετε για να υποβάλλετε μια αίτηση για τις Βασικές Δράσεις 1 και 2 που διαχειρίζεται το ΙΚΥ.

Σχετικά με τις Κεντρικές Δράσεις, τις Δράσεις δηλαδή για τις οποίες οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας στις Βρυξέλλες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την .

Για να υποβάλει αίτηση ένας οργανισμός, θα πρέπει να ακολουθήσει τα βήματα τα οποία εξηγούνται αναλυτικά παρακάτω:

alt

Βήμα 1. Ενημέρωση

Το πρώτο βήμα είναι να ενημερωθείτε για τη δομή και το περιεχόμενο της Βασικής Δράσης 1 – Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων στους Τομείς της εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μελετώντας το Οδηγό του Προγράμματος (Erasmus+ Guide) για το έτος στο οποίο σκοπεύετε να υποβάλετε αίτηση. Επιπρόσθετα, το ΙΚΥ διοργανώνει ημερίδες ενημέρωσης οι οποίες είναι ανοικτές σε όποιον ενδιαφέρεται να υποβάλει αίτηση στο πλαίσιο αυτής της δράσης και ανακοινώνονται στις της ιστοσελίδας και στη σελίδα στο .

Βήμα 2. Επιλεξιμότητα

Στο πλαίσιο ενός Σχεδίου Κινητικότητας για τη Σχολική Εκπαίδευση, την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων, μόνο φορείς με νομική υπόσταση μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, τα άτομα από μόνα τους δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση.

Στο πλαίσιο ενός Σχεδίου Κινητικότητας για την Ανώτατη Εκπαίδευση, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης τα οποία βρίσκονται σε μία χώρα του Προγράμματος ή σε μια χώρα Εταίρο (χώρες εκτός ΕΕ). Τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης των χωρών του Προγράμματος θα πρέπει να είναι κάτοχοι του Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση [Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)].

Οι φοιτητές και το προσωπικό των Ιδρυμάτων αυτών δεν μπορούν να υποβάλουν ατομική αίτηση στο ΙΚΥ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Ίδρυμα τους για μετακίνηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, με βάση την προκήρυξη που ανακοινώνει το εκάστοτε Ίδρυμα. Τα κριτήρια επιλογής για συμμετοχή σε δραστηριότητες κινητικότητας καθορίζονται από τα ίδια τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, στα οποία εργάζονται ή φοιτούν οι ενδιαφερόμενοι.

Τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης που επιθυμούν να γίνουν κάτοχοι του Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) μπορούν ενημερωθούν από τον όπου ανακοινώνεται ετησίως σχετική πρόσκληση για υποβολή αίτησης.

Βήμα 3. Προθεσμίες

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ελέγχουν τις προθεσμίες για τις δραστηριότητες που τους ενδιαφέρει να συμμετάσχουν. Οι προθεσμίες για το 2015 όσον αφορά τις αποκεντρωμένες δράσεις, δηλαδή αιτήσεις που υποβάλλονται στις Εθνικές Μονάδες είναι διαθέσιμες ενώ για τις κεντρικές δράσεις, δηλαδή για τις αιτήσεις που υποβάλλονται απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορείτε να απευθυνθείτε . Για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2015, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το ΚΑ1 για τους Τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είναι η 4η Μαρτίου 2015, 12.00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών (13.00 ώρα Ελλάδος).

Βήμα 4. Δημιουργία λογαριασμού ECAS

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει ένα Σύστημα Διαπίστευσης – ECAS (European Commission Authentication Service) στο οποίο εγγράφονται όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες και οι οργανισμοί που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε ειδικές σελίδες και ηλεκτρονικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πλαίσιο του Erasmus+ η δημιουργία λογαριασμού ECAS απαιτείται για την εγγραφή του οργανισμού στην Ενιαία Υπηρεσία Εγγραφής URF (Unique Registration Facility) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Βήμα 5), μέσω της οποίας είναι δυνατή η περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του οργανισμού που υποβάλει πρόταση. Για τη δημιουργία λογαριασμού ECAS χρειάζεται μια ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και ο χρήστης λαμβάνει ένα όνομα χρήστη (user name) και έναν κωδικό πρόσβασης (password).

για τη δημιουργία λογαριασμού ECAS, βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εθνικής Μονάδας-ΙΚΥ. Σημείωση: Εάν έχετε ήδη λογαριασμό ECAS από προηγούμενη συμμετοχή σας σε Πρόγραμμα, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα.

Βήμα 5. Εγγραφή στην Ενιαία Υπηρεσία Εγγραφής (URF)

Όλοι οι φορείς που σκοπεύουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ θα πρέπει να εγγραφούν και να παρέχουν τα βασικά τους νομικά και οικονομικά στοιχεία στην Ενιαία Υπηρεσία Εγγραφής URF (Unique Registration Facility) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. . Η Εγγραφή στη Δικτυακή πλατφόρμα έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση Κωδικού Ταυτοποίησης Συμμετέχοντος (PIC number) που περιλαμβάνει εννέα ψηφία.

Σημειώστε ότι ο ίδιος αριθμός PIC πρέπει να χρησιμοποιείται για τη συμμετοχή σε όλα τα προγράμματα. Ως εκ τούτου, οι πολλαπλές εγγραφές του ίδιου φορέα πρέπει να αποφεύγονται.

Σε περίπτωση που ένας φορέας έχει ήδη αριθμό PIC, αυτό το βήμα θα παραλειφθεί . Εάν δεν είστε βέβαιοι αν ο οργανισμός/ίδρυμά σας έχει εγγραφεί στο παρελθόν έχετε τη δυνατότητα να τον οργανισμό στην Πύλη, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι πολλαπλές εγγραφές του ίδιου οργανισμού/ιδρύματος.

Επιπλέον, καλό είναι να ελέγξετε αν όλα τα έγγραφα που έχουν αναρτηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν ή εάν τα στοιχεία επικοινωνίας του οργανισμού σας, του προσώπου επικοινωνίας ή του νόμιμου εκπροσώπου θα πρέπει να επικαιροποιηθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή στην Ενιαία Υπηρεσία Εγγραφής URF και την απόκτηση αριθμού PIC δείτε την

Αναφορικά με τη διαχείριση των δεδομένων που καταχωρούνται στη Βάση URF, καλείστε να μελετήσετε και να συναινέσετε με τη δήλωση για την στο πλαίσιο της επικύρωσης των νομικών οντοτήτων και των τραπεζικών λογαριασμών.

Βήμα 6. Αιτήσεις

Κατεβάστε και αποθηκεύστε την αίτηση που σας ενδιαφέρει:

Σημειώνεται ότι πριν κατεβάσετε τις άνωθεν ηλεκτρονικές αιτήσεις, θα πρέπει να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας το Το επόμενο βήμα είναι να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε το έντυπο της αίτησης τοπικά στον υπολογιστή σας. Κλείστε και ανοίξτε ξανά το έντυπο από τον υπολογιστή σας. Τονίζεται ότι δεν είναι δυνατό να δείτε ή να επεξεργαστείτε το έγγραφο από τον browser σας. Δείτε στην (σελ.9) αναλυτικές οδηγίες για την συμπλήρωση αιτήσεων.

Βήμα 7. Συγγραφή της αίτησης

για αναλυτικές οδηγίες.

Κατά τη διαδικασία της συγγραφής της αίτησης, συνιστάται όπως μελετήσετε τον.

Ενημέρωση μπορείτε να λάβετε και στις εκδηλώσεις που πραγματοποιεί το ΙΚΥ σε όλη την Ελλάδα και τις οποίες μπορείτε να βρείτε .

Για την υποστήριξη των ταξιδιωτικών δαπανών στο Πρόγραμμα Erasmus+, ο υπολογισμός της απόστασης πρέπει να γίνεται χρησιμοποιώντας το εργαλείο .

Σχετικά με τον Μετρητή Απόστασης (Distance Calculator) διευκρινίζεται ότι η απόσταση, όπως προβλέπεται στο έγγραφο «Erasmus+ Technical guidelines for completing application e-forms», υπολογίζεται από το σημείο εκκίνησης έως τον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας χωρίς την προσθήκη των ενδεχόμενων ενδιάμεσων σταθμών κάθε διαδρομής. Η εξαίρεση στον κανόνα, είναι, μόνο όταν το σημείο αναχώρησης είναι το αεροδρόμιο που βρίσκεται πιο μακριά από τον τόπο του οργανισμού αποστολής, (π.χ. αν ταξιδεύετε από την Πάτρα στο Παρίσι, τότε υπολογίζετε στον μετρητή απόστασης την διαδρομή Αθήνα-Παρίσι, καθώς λαμβάνεται υπόψη η απόσταση μεταξύ του αεροδρομίου και του τόπου προορισμού).

Η απόσταση μιας μετακίνησης απλής μετάβασης πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για τον υπολογισμό του ποσού της κοινοτικής επιχορήγησης ΕΕ που θα χορηγηθεί ως ενίσχυση για το ταξίδι μετ’ επιστροφής.

Με την ολοκλήρωση της συγγραφής της αίτησης, συνιστάται ιδιαίτερα όπως μελετήσετε την ενότητα L. Checklist της αίτησης, ώστε να βεβαιωθείτε ότι πληροίτε τα κριτήρια που απαριθμούνται στην εν λόγω ενότητα.

Βήμα 8. Υποβολή της αίτησης

Πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να ελέγξετε αν είναι έγκυρη, κάνοντας κλικ στο κουμπί VALIDATE. Εν συνεχεία, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όλα τα αναγκαία έγγραφα που αναφέρονται παρακάτω επισυνάπτονται στην αίτηση.

  • Υπεύθυνη Δήλωση: Αυτό το έντυπο αποτελεί μέρος της αίτησης. Πρόκειται για ένα δισέλιδο έντυπο το οποίο εκτυπώνεται ξεχωριστά από την υπόλοιπη αίτηση. Αυτό το έντυπο πρέπει να εκτυπωθεί, υπογραφθεί από το νόμιμο εκπρόσωπο του οργανισμού/ιδρύματος, να σφραγιστεί, να σαρωθεί και να προστεθεί ως συνημμένο αρχείο στην αίτηση.
  • : όλοι οι οργανισμοί που είναι μέλη μιας Σύμπραξης πρέπει να υπογράψουν μία εξουσιοδότηση σύμφωνα με την οποία εξουσιοδοτούν το συντονιστή της Σύμπραξης να δρα εξ ονόματος των εταίρων για την υποβολή της αίτησης και την υλοποίηση του σχεδίου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

Αν οι αιτούντες φορείς αντιμετωπίσουν προβλήματα κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους, έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην Ελληνική Εθνική Μονάδα, [email protected] αποκλειστικά σε διάστημα 2 ωρών από την εκπνοή της επίσημης προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων. Το μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα πρέπει να περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη ηλεκτρονική αίτηση καθώς και τυχόν αρχεία που πρέπει να επισυναφθούν. Θα πρέπει επίσης να επισυναφθεί στο μήνυμα, η ειδοποίηση (snapshot) που εμφανίστηκε στην ενότητα «Περίληψη Υποβολής» με την πληροφορία ότι η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ήταν αδύνατη. Η Εθνική Μονάδα θα εξετάσει τα στοιχεία και θα ενημερώσει τους αιτούντες φορείς για τις ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθηθούν στη συνέχεια.

Βήμα 9. Αξιολόγηση της αίτησης

Όλες οι αιτήσεις αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  1. Έλεγχος διπλής χρηματοδότησης. Ελέγχεται εάν ο ίδιος αιτών ή η σύμπραξη έχει υποβάλει παραπάνω από μία αίτηση με το ίδιο περιεχόμενο για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.
  2. Έλεγχος χρηματοοικονομικής ικανότητας. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται για ιδιωτικούς αιτούντες οργανισμούς. Σε περίπτωση που το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης είναι άνω των €60.000, ελέγχεται η χρηματοοικονομική ικανότητά του οργανισμού από τις Εθνικές Μονάδες
  3. Ποιοτική αξιολόγηση

Οι αιτήσεις αξιολογούνται με βάση την ποιότητά τους. Έπειτα κατατάσσονται βάσει της βαθμολογίας τους. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να ενημερωθείτε από τον

Βήμα 10. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα για όλες τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, δημοσιεύονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Επιπλέον, όλοι οι αιτούντες ενημερώνονται γραπτώς σχετικά με τα αποτελέσματα που αφορούν κάθε αίτηση που υπέβαλαν.

Όλοι οι εγκεκριμένοι φορείς καλούνται σε Ενημερωτική ημερίδα που διοργανώνεται από το ΙΚΥ (Project Management Meeting).