Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΕΠ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔17/07/2017 - 20:34 | Author: Newsroom Ipaidia

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ-17-07-2017- ΤΟΥ Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π…. Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2017

Στη σημερινή συνεδρίαση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής(Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα:

 

Θέμα 1ο: «Εξέταση αίτησης μέλους Ε.Ε.Π. για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών».

Το Συμβούλιο εισηγήθηκε θετικά για τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών σε ένα μέλος Ε.Ε.Π.

 

Θέμα 2ο: «Εξέταση αιτήσεων μόνιμων υπαλλήλων Ε.Ε.Π. για μετάταξη σε θέσεις Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)».

Το Συμβούλιο εισηγήθηκε θετικά για 3 μέλη Ε.Ε.Π. και αρνητικά για 2 μέλη, επειδή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4452/15-02-2017.

 

Θέμα 3ο: «Εξέταση αιτήσεων μελών Ε.Ε.Π. για διόρθωση προηγούμενων αποφάσεων αναγνώρισης προϋπηρεσίας τους».

Το Συμβούλιο εισηγήθηκε θετικά, για την επανεξέταση – διόρθωση στο ορθό της αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας ως δημόσιας εκπαιδευτικής, για 4 μέλη Ε.Ε.Π.

 

Θέμα 4ο: «Εξέταση αίτησης της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής για διόρθωση μοριοδότησης μετάθεσης μέλους Ε.Ε.Π. από ΣΜΕΑΕ σε ΣΜΕΑΕ».

Το Συμβούλιο εισηγήθηκε θετικά για την ανακοινοποίηση στο ορθότης με αρ. πρωτ. 80547/Δ3/15-5-2017 απόφασης Μεταθέσεων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το έτος 2017 (ΑΔΑ: 7Θ7Χ4653ΠΣ-Μ3Χ), στο μέρος που αφορά την μοριοδότηση 1 μέλους Ε.Ε.Π.

 

Θέμα 5ο: Εξέταση των αιτήσεων απόσπασης μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΔΕ1-ΕΒΠ) για το σχολικό έτος 2017-2018 και κατάταξη σε:

– Α. «κατά προτεραιότητα αποσπάσεις»,

– Β. «αμφισβητούμενες ως προς την τεκμηρίωση»

– Γ. αιτήσεις με αρνητική εισήγηση προϊσταμένου

ΚΑΙ

Θέμα 6ο: «Εξέταση των αιτήσεων απόσπασης μελών του Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. για το σχολικό έτος 2017-2018»

 

Συνολικά υπεβλήθησαν 165 αιτήσεις απόσπασης μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π., εκ των οποίων, 35 αφορούν τον κλάδο Ε.Β.Π. και 130 τους λοιπούς κλάδους Ε.Ε.Π..

 

·Ανακλήθηκαν εμπροθέσμως: 1

 

·Ένα(1) μέλος ΕΕΠ πήρε άδεια άνευ αποδοχών και απενεργοποιήθηκε η αίτηση απόσπασής του.

 

ΚΛΑΔΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΗΝ 1η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΑΠΟΣΠΑΣΘΗΚΑΝ
Ε.Β.Π. 35 29 4 2
ΠΕ21 12 11 1
ΠΕ23 53 47 2 4
ΠΕ25 8 8
ΠΕ26 6 5 1
ΠΕ28 4 4
ΠΕ29 9 8 1
ΠΕ30 36 31 1 4
         
ΣΥΝΟΛΟ 163 143 9 11

 

·Συνολικά ικανοποιήθηκαν 152 από τις 163 αιτήσεις απόσπασης, δηλαδή ποσοστό 93%.

·28 από τις 53 αιτήσεις ΠΕ23 και 11 από τις 36 αιτήσεις ΠΕ30 ήταν αιτήσεις "φυγής" από τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της χώρας. Συνολικά 41 μέλη Ε.Ε.Π., ποσοστό 24,85%, θέλησαν να αποχωρήσουν από τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Οι συνάδελφοι που δεν αποσπάσθηκαν και αυτοί που δεν αποσπάσθηκαν στην 1η τους προτίμηση, μπορούν να καταθέσουν Αίτηση Θεραπείας(πιθανή συνεδρίαση του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. στα τέλη Αυγούστου), μόλις υπογραφεί από τον Υπουργό και δημοσιευθεί, πιθανά και σήμερα, η Απόφαση των Αποσπάσεων, ώστε να μπορέσει να υπάρξει συνεκτίμηση με τα κενά που εδόθησαν μετά την καταληκτική ημερομηνία στο ΥΠ.Π.Ε.Θ.

 

Βούγιας Βασίλης & Δημήτρης Παπαευθυμίου

Αιρετοί Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Loading...


  • europalso   ideascentral