Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ  εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο  των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σχετικά με τη συνεδρίαση  του ΚΥΣΔΕ που έγινε την Παρασκευή 15 Μαρτίου σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

 1. Συζητήθηκαν 10 αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών με αμφισβητούμενο δικαίωμα μετάθεσης. Εξ αυτών απορρίφθηκαν 2 αιτήσεις που δεν θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης και ικανοποιήθηκαν 8 αιτήσεις που θεμελιώνουν δικαίωμα και η αίτησή τους θα εξεταστεί μαζί με όλες τις υπόλοιπες ενεργές αιτήσεις.
 2. Συζητήθηκαν 8 αιτήσεις εκπαιδευτικών σχετικά με τις μονάδες χρόνου συνολικής υπηρεσίας ή συνθηκών διαβίωσης.
 3. Απορρίφθηκε 1 αίτηση εκπαιδευτικού που ζητά να μην ληφθεί υπόψη η ανάκληση της αίτησης μετάθεσης. Επισημαίνεται ότι με βάση την εγκύκλιο μεταθέσεων, σε περίπτωση ανάκλησης, η αίτηση θεωρείται άκυρη και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να υποβληθεί εκ νέου.
 4. Απορρίφθηκε 1 εκπρόθεσμη αίτηση μετάθεσης εκπαιδευτικού.
 5. Εξετάστηκαν 75 αιτήσεις εκπαιδευτικών που αιτούνται την ένταξή τους σε ειδική κατηγορία μετάθεσης λόγω πολυτεκνίας. Εξ αυτών απορρίφθηκαν 6 αιτήσεις. Υπενθυμίζουμε ότι: Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για ένταξη σε ειδική κατηγορία έχουν οι εκπαιδευτικοί οι ανήκοντες σε μία από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 13 του Π.Δ. 50/1996, στην παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν.3194/2003, στο άρθρο 17 του Ν.3402/2005, στο άρθρο 6 του Ν. 3454/2006 και στο άρθρο 52 του Ν.4115/2013 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/16. Διευκρινίζουμε ότι σύμφωνα με την τελευταία διάταξη «Εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς ενός (1) αναπήρου τέκνου, με ποσοστό αναπηρίας 67% και, κατά συνέπεια, θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που ο ν.3848/2010 (Α΄ 71) επιφυλάσσει στους πολύτεκνους». ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Η προτεραιότητα για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του αρθ. 13 ισχύει μόνο για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης (παρ. 3 άρθρο 30 του Ν. 3848/2010) και όχι για τις μεταθέσεις και τις τοποθετήσεις εντός της ίδιας περιοχής.
 6. Παράλληλα εξετάστηκαν 174 αιτήσεις εκπαιδευτικών που αιτούνται την ένταξή τους σε ειδική κατηγορία μετάθεσης λόγω ασθένειας. Εξ αυτών απορρίφθηκαν 91 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 83. Μειοψηφήσαμε σε αρκετές περιπτώσεις αφού ή ένταξη σε ειδική κατηγορία λόγω ασθένειας γίνεται με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που σε κάθε περίπτωση χρειάζεται σοβαρή αναθεώρηση μιας και αναφέρεται κυρίως στα δεδομένα του 1996. Έτσι εμφανίζονται περιπτώσεις με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω που δεν εντάσσονται σε ειδική κατηγορία! Η ένταξη σε ειδική κατηγορία οδηγεί σε μετάθεση μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν οργανικά κενά στην περιοχή μετάθεσης που ζητά ο κάθε εκπαιδευτικός. Αποτελεί πάγια θέση μας οι μεταθέσεις των ειδικών κατηγοριών να πραγματοποιούνται ανεξαρτήτως κενών!
 7. Απορρίφθηκε 2 αιτήσεις  επανεξέτασης απόσπασης. Για το ίδιο ζήτημα απορρίφθηκε 1 αίτηση ανάκλησης απόσπασης.
 8. Απορρίφθηκε 1 ένταση εκπαιδευτικού ως προς τη μη αποδέσμευσή του προκειμένου να αποσπαστεί μέσω του ΕΣΚ (νόμος 4440/2016). Για το ίδιο ζήτημα απορρίφθηκε 1 νέα αίτηση. Μειοψηφήσαμε στις περιπτώσεις αυτές, ζητώντας να αποδεσμευτούν οι εκπαιδευτικοί.

Απορρίφθηκαν 2 αιτήσεις μετάταξης εκπαιδευτικών για άλλη δημόσια υπηρεσία  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6,

 1. άρθρο 3 του ν. 4440/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 7,άρθρο 5 του ν. 1824/1988, στον Β΄ κύκλο κινητικότητας 2018. Μειοψηφήσαμε στις περιπτώσεις αυτές, ζητώντας να αποδεσμευτούν οι εκπαιδευτικοί.
 2. Για το ίδιο ζήτημα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7,άρθρο 5 του ν. 1824/1988, ανακοινώθηκαν (ΑΔΑ:ΨΜΕ24653ΠΣ-349), 22 μετατάξεις εκπαιδευτικών σε διοικητικές θέσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και της Περιφέρειας Κρήτης.  Διευθύνσεις.
 3. Παράλληλα εκδόθηκε το ΦΕΚ864/12-3-2019, σχετικά με την επιλογή των 4500 εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ στην Ειδική Αγωγή σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφ. Ε΄ του ν.4589/2019. Συνεπώς τις επόμενες ημέρες αναμένεται η σχετική προκήρυξη από το ΑΣΕΠ.
 4. Την ερχόμενη εβδομάδα θα συνεχιστούν οι συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ επί των μεταθέσεων 2019. Προφανώς η εικόνα των οργανικών κενών επί των οποίων θα γίνουν οι μεταθέσεις, δεν είναι γνωστή ακόμη.
 5. Να σημειώσουμε κλείνοντας ότι η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας να δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να έχουν πρόσβαση στα στρατιωτικά πρατήρια, αποτελεί μέτρο θετικό αν αναλογιστεί κανείς την εισοδηματική ασφυξία που έχει επέλθει στη χώρα με τα μνημόνια και ότι το μέτρο αυτό ήταν χρόνια διεκδίκηση του κλάδου.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ