Πτώση βάσεων έως 700 μόρια σε ΑΕΙ – ΤΕΙ. Σημαντική υποχώρηση των βάσεων στην πλειονότητα των τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ δείχνουν τα τελευταία συμπεράσματα από την επεξεργασία των βαθμολογικών επιδόσεων . Η πτώση των βάσεων θα φτάσει σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και τα 700 μόρια > .