Τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότηση για υποψήφιους Διευθυντές Δ.Ι.Ε.Κ.

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔22/07/2015 - 14:24 | Author: Newsroom Ipaidia

Τα κριτήρια επιλογής για τους Διευθυντές στα Δημόσια ΙΕΚ Τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή των Διευθυντών στα Δημόσια ΙΕΚ καθορίζει απόφαση του Υπουργείου Παιδείας ενώ δίνει και οδηγίες για την συνέντευξη που θα πρέπει να περάσουν οι υποψήφιοι

Όπως αναφέρει η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για τη συνέντευξη τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 13, παρ.

4 του ν. 3848/2010 και τις σχετικές εγκυκλίους.

Η συνέντευξη μαγνητοφωνείται για τη διασφάλιση της διαφάνειας. Μέσω της συνέντευξης σύμφωνα με το dikaiologitika εκτιμώνται η προσωπικότητα, η επαγγελματική ανάπτυξη και η ικανότητα του υποψηφίου όπως η αντιληπτική ικανότητα, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων, ιδίως διδακτικών, οργανωτικών και λειτουργικών, η ικανότητα να δημιουργεί κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Η διαδικασία περιλαμβάνει α)την προετοιμασία του υποψηφίου πάνω σε μία μελέτη περίπτωσης β) την παρουσίαση του βιογραφικού του από κάποιο μέλος της επιτροπής γ) την παρουσίαση του θέματος που επεξεργάστηκε

Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης η επιτροπή συνεκτιμά και τα παρακάτω σημεία: τα στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα τα οποία αποδεικνύονται με παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) και τα οποία δεν έχουν μοριοδοτηθεί, όπως άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών σχετική με την εκπαίδευση.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 16/07/2015

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

Loading...
  • europalso   ideascentral