Το όχημα για να γίνουν απολύσεις σε όλες στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα είναι η αξιολόγηση. Το σενάριο αυτό είναι κάτι παραπάνω απο υπαρκτό.
Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του η εφημερίδα Ελεύθερος τύπος, σε ερώτηση της Βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Π.Δριτσέλη, η οποία ισχυριζόταν ότι η αξιολόγηση ανοίγει το δρόμο για απολύσεις εκπαιδευτικών, ο Κ. Παπαθεοδώρου απάντησε ως εξής:
“Από τη μια πλευρά προβλέπονται απολύσεις. Απολύσεις προβλέπονται γενικότερα για το Δημόσιο. Η αξιολόγηση ακόμα και σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης. Βεβαίως και συνεπάγεται μια στασιμότητα σε σχέση με την εξέλιξη κάποιου. Όμως, συνεπάγεται και κάτι παραπάνω. Συνεπάγεται ένα κίνητρο, το οποίο είναι η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, διότι απο την άλλη πλευρα θα υπάρχουν και υπάρχουν – προβλέπονται σήμερα, προβλέπονται μέσωη της ΑΔΙΠ – όλα αυτά τα προγράμματα”
Προηγουμένως η βουλευτής είχε προκαλέσει τον Υφυπουργό Παιδείας επικαλούμενη το άρθρο 95 της τελευταίες έκδοσης του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, όπου προβλέπεται παραπομπή με το ερώτημα της απόλυσης των υπαλλήλων που περιλαμβάνονται στους καταλόγους των μη προακτέων σε δύο διαδοχικές κρίσης
Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο έγκυροι νομικοί κύκλοι αμφισβητούν ότι οι εκπαιδευτικοί εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω διάταξης του Κώδικα. Κατά τις ίδιες πηγές ειδική αναφορά στους εκπαιδευτικούς περιέχει ο βασικός νόμος 1566/85 (αρθρο 16.Θέματα Υπηρεσιακής Κατάστασης). Σύμφωνα με αυτή την ειδική διάταξη, ο εκπαιδευτικός που κρίνεται ακατάλληλος για διδακτικό έργο μπορεί να παραπεμφθεί εάν είναι κατάλληλος για την άσκηση διοικητικού έργου.
Το αποτέλεσμα δεν αλλάζει αφού αυτή η διάταξη ανοίγει την πόρτα για απολύσεις.
Όπως αναφέρεται στη συνέχεια του δημοσιεύματος το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προβλέπει ότι κατά την πρώτη εφαρμογή του νέου συστήματος θα αξιολογηθεί το σύνολο των δασκάλων και καθηγητών το τελευταίο δίμηνο του 2013. Κατά προταιρεότητα θα αξιολογηθούν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι τον Μάιο του 2014 συμπληρώνουν τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για να προαχθούν στο επόμενο βαθμό.
Σε αυτή την κατηγορία υπολογίζεται ότι ανήκει σχεδόν το 90% των εκπαιδευτικών
Οι προαγωγές όμως οι οποίες συνδέονταιο με τη μισθολογική εξέλιξη θα γίνουν με ποσοστώσεις. Απότον 6ο Βαθμό (Οι νεοδιοριζόμενοι) στον 5ο μπορεί να προαχθεί το 100%, από τον 5ο στον 4ο το 90%, από τον 4ο στον 3ο το 80%, από τον 3ο στο 2ο και από το 2ο στον 1ο αθμό το 30 % των αξιολογούμενων εκπαιδευτικών. Οι ποσοστώσεις σημαίνουν ότι για να κριθεί προακτέος ο εκπαιδευτικός δεν αρκεί η καλή βαθμολογία, Πρέπει να υπάρχει χώρος για να προαχθεί.
Η διαφορά του “επαρκούς” που δεν χώρεσε στην ποσόστωση από τον “ελλιπή”που δεν πέρασε τη βάση είναι ότι ο δεύτερος θα πρέπει να περιμένει 2 χρόνια για να επανακριθεί, ενώ ο πρώτος επανακρίνεται την αμέσωσ επόμενη χρονιά.
Τους εκπαιδευτικούς αξιολογούν ετησίως οι διευθυντές για το διοικητικό τους έργο και ανα τριετία οι σχολικοί σύμβουλοι για το εκπαιδευτικό τους έργο.
Η σχέση με τους μαθητές
Με νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας που κατατέθηκε στη Βουλή συγκροτείται με πατρόν την ΑΔΙΠ της ανώτατης εκπαίδευσης Αρχή Διασφάλισης της ποιότητας στην Π.Ε. και Δ.Ε. Βασικό έργο της αρχής είναι η αξιολόγηση σχολικών μονάδων.
Μεταξύ των κριτηρίων με βάση τα όποία 5μελείς επιτροπές ανα διεύθυνση εκπαίδευσης θα αξιολογούν το εκπαιδευτικό έργο ορίζονται η “φοίτηση και διαρροή των μαθητών, τα επιτεύγματα και η πρόοδος τους, καθώς και η ατομική και κοινωνική ανάπτυξή τους”
Αλλά κριτήρια είναι ο βαθμός ανταπόκρισης της σχολικής μονάδας στα προγράμματα του Υπ. Παιδείας, η “καταλληλότητα των προσόντων” του διδακτικού προσωπικού, αλλά και οι σχέσεις εκπαιδευτικών – μαθητών και των μαθητών μεταξύ τους
Πληροφορίες απο Ελεύθερο Τύπο
Επιμέλεια –