Σας στέλνω τα κενά της Γ΄ Αθήνας στις
14-1-2013
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ: 8,5 κενά
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ: 3 κενά
ΠΕ04 ΧΗΜΙΚΟΙ: 1 κενό
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ: 2,5 κενά
ΠΕ15 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: 3,5 κενά
ΠΕ14 ΙΑΤΡΟΙ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ: 11 κενά
ΠΕ17 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ: 3 κενά
ΠΕ18 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ: 4,5 κενά
ΤΕ01 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ: 5 κενά
ΠΕ18 ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ: 1 κενό
ΠΕ18 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: 5 κενά
ΠΕ 18 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ: 1 κενό
ΤΕ01 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ: 1 κενό
ΔΕ01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ: 3 κενά
ΔΕ01 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ: 1,5 κενό
ΔΕ01 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ: 1 κενό
ΔΕ 01 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ: 3 κενά
ΔΕ 01 ΨΥΚΤΙΚΟΙ : 3,5 κενά
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ: 62
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΡΔΗΣ

ΑΙΡΕΤΟΣ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ