Του Σπύρου Κετζετζή Γ’ αντιπροέδρου της ΟΕΦΕ & Προέδρου του Συνδέσμου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Νομού Καβάλας – ΟΕΦΕ Τα φροντιστήρια Μ.Ε. παρέχουν συμπληρωματικές υπηρεσίες εκπαίδευσης για πολλές δεκαετίες με ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο, γεγονός που αποδεικνύεται από τις χιλιάδες οικογένειες που έχουν εμπιστευτεί και συνεχίζουν να εμπιστεύονται τα παιδιά τους σ’ αυτόν το «θεσμό» για να πετύχουν τους στόχους τους.