Τα δυσπρόσιτα σχολεία σύμφωνα με την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔07/04/2018 - 20:33 | Author: Newsroom Ipaidia

Η πρόταση του Υπουργείου για τα δυσπρόσιτα σχολεία: Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη καθώς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 111/2016 για την κατάταξη των σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης σε κατηγορίες, το ΥΠΠΕΘ με το αριθ. Φ.20/215829/ΓΔ4/07-12-2017 έγγραφο, απέστειλε την πρότασή του προς τα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ), για να υποβάλουν τις εισηγήσεις τους για τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί σε συνεργασία με τα αρμόδια Δευτεροβάθμια  Συνδικαλιστικά  Όργανα, προκειμένου να προβεί στην έκδοση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων.

Το Υπουργείο Παιδείας προχωρά στον επανακαθορισμό των δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο τον εξορθολογισμό της υφιστάμενης κατάταξής τους.

Για τη διαμόρφωση της πρότασης που υποβάλλεται προς τα αρμόδια όργανα από τις υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ έχει ληφθεί υπόψη η νέα μοριοδότηση των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, όπως έχει ήδη σταλεί στα αρμόδια Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβουλία (ΚΥΣΠΕ-ΚΥΣΔΕ), και στην κατηγορία δυσπρόσιτα κατατάσσονται όλες οι σχολικές μονάδες που προτείνεται να μοριοδοτηθούν από 10 έως 14 μόρια. Τα σχολεία αυτά:

α) βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από την έδρα του νομού

β) βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο

γ) είναι σε νησιωτικές ή/και παραμεθόριες περιοχές

δ) είναι δύσκολα προσβάσιμα λόγω των ιδιαίτερων συγκοινωνιακών συνθηκών και

ε) έχουν, συνήθως, μικρή οργανικότητα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1351/1983(56Α), άρθρο 7, παρ. 13γ με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ύστερα από πρόταση του οικείου Ανώτερου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου καθορίζονται τα σχολεία που λειτουργούν σε περιοχές δυσπρόσιτες και συγκοινωνιακά απομονωμένες.

Το έγγραφο σε μορφή pdf

Ο πίνακας σε μορφή xls

Τελευταίες ειδήσεις για
Loading...


  • europalso   ideascentral