Σύλλογος Καθηγητών 7ου Γυμνασίου Κερατσινίου – Ψήφισμα: Δυσμενή αποτελέσματα των δύο Υ.Α.  για την Επιλογή Β’ Ξένης Γλώσσας και τη Συγκρότηση Τμημάτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η εφαρμογή της  Υπουργικής Αποφάσης  με αρ.7069/Δ1/26-4-2016 που ίσχυσε φέτος για την Πρωτοβάθμια και της νέας ΥπουργικήςΑπόφασης  με αρ. 53476/ΓΔ4/28-3-2017, που θα ισχύσει από την επόμενη σχολική χρονιά για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αφαιρεί από τους μαθητές και τις μαθήτριες και των δύο Βαθμίδων Εκπαίδευσης το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής της Β’ Ξένης Γλώσσας.

Συγκεκριμένα, η απόφαση με αρ. 70691/Δ1/26-4-2016 είχε σαν αποτέλεσμα άνω του ενός τρίτου των μαθητών/μαθητριών της Ε’ τάξης των δημοτικών σχολείων να μην διδαχθεί την ξένη γλώσσα της επιλογής του.

Ειδικότερα, με την εφαρμογή των ως άνω Y.A.:

Υποβαθμίζεται  περαιτέρω η παροχή της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στα δημόσια σχολεία της χώρας μας καθώς, σύμφωνα με τις Υ.Α, μερικοί μαθητές θα διδάσκονται την ξένη γλώσσα επιλογής τους, κάποιοι άλλοι  στην   Ε’ τάξη του Δημοτικού θα υποχρεωθούν να διδαχθούν άλλη γλώσσα από αυτή που επέλεξαν και πηγαίνοντας στο γυμνάσιο είναι πολύ πιθανό  να αναγκασθούν εκ νέου  να αλλάξουν τη γλώσσα που διδάχθηκαν στο δημοτικό, αφού σύμφωνα με τη νέα ΥΑ, δεν επιτρέπεται πλέον η παράλληλη διδασκαλία των δύο γλωσσών (γαλλικά-γερμανικά), όπως επίσης δεν επιτρέπεται πλέον τα τμήματα Ξένης Γλώσσας να υπερβαίνουν αυτά της Γενικής Παιδείας, αν και θα υπάρχουν διαθέσιμοι καθηγητές ειδικότητας, ώστε να είναι εφικτή η δημιουργία τμημάτων της αντίστοιχης γλώσσας.Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι με αυτόν τον τρόπο, καταργείται κάθε έννοια ισονομίας στην εκπαίδευση.

Δυσχεραίνεται επιπλέον το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο των εκπαιδευτικών γαλλικής και γερμανικής φιλολογίας, αφού θα συγκροτούνται με αυτό τον τρόπο πολυπληθή και ανομοιογενή  τμήματα της Ξένης Γλώσσας, στα οποία θα συνυπάρχουν μαθητές και μαθήτριες αδιάφοροι ως προς την πλειοψηφούσα γλώσσα, που πιθανώς δεν επέλεξαν να  διδαχθούν ή και διαφόρων επιπέδων γλωσσομάθειας, γεγονός που  θα  δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τη παροχή μιας επαρκούς και ποιοτικής διδασκαλίας της Ξένης Γλώσσας.

Καθιστάται αναποτελεσματική ή και αδύνατη,λόγω της ασυνέχειας στη διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας, καθώς και μη ύπαρξης των κατάλληλων και ενδεδειγμένων συνθηκών διδασκαλίας, η επιτυχής σύνδεση της Ξένης Γλώσσας  με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, το οποίο και πανηγυρικά ανακοινώσατε.

Ανατρέπεται για πολλοστή φορά ο οικογενειακός προγραμματισμός αναφορικά με την επιθυμητή επιλογή της εκάστοτε Β’ Ξένης Γλώσσας και καταφέρεταιένα ακόμη καίριο πλήγμα στον οικονομικό προϋπολογισμό των γονέων,  αφού ωθείτε με μαθηματική ακρίβεια γονείς και μαθητές  να επιλέξουν την ιδιωτική ξενόγλωσση εκπαίδευση.

Απαξιώνεται πλήρως το μάθημα της Ξένης Γλώσσας και οι λειτουργοί του,  καθώςδεν μπορεί κανείς να μιλά για την ύπαρξη οράματος και συγκεκριμένης στοχοθεσίας στον τομέα της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης, όταν οι αποφάσεις που λαμβάνονται, ουδεμία σχέση έχουν με  επιστημονικά και διδακτικά κριτήρια, αλλά αντίθετα με μια καθαρά «λογιστικής» και «διαχειριστικής» λογικής προσέγγιση του αυτοτελούς γνωστικού αντικειμένου των Ξένων Γλωσσών, παρόλο που αυτό αποτελεί τομέα πολιτικής και στρατηγικής προτεραιότητας και ανταγωνιστικό εφόδιο στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

Για όλους τους  παραπάνω λόγους,

Καταγγέλλουμε ως απαράδεκτες τις δύο Υπουργικές Αποφάσεις και απαιτούμε την άμεση απόσυρση τους,

Στηρίζουμε κάθε κινητοποίηση των Εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογίας που θα έχει ως στόχο την απόσυρση των εν λόγω Υ.Α. για τα δημοτικά σχολεία και τα γυμνάσια.

Με εκτίμηση  Σύλλογος Καθηγητών 7ου Γυμνασίου Κερατσινίου

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ