Ολοκληρώθηκε σήμερα στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής η διαδικασία μοριοδότησης των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης καθώς και ο ορισμός των Εφορευτικών Επιτροπών για τις εκλογές.

Ο πίνακας με τα αντικειμενικά μόρια (στον οποίο θα συμπεριλαμβάνονται και οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής) περιλαμβανει, στην Αττική) 33 ονόματα για την Πρωτοβάθμια και 37 για την Δευτεροβάθμια

Αύριο Τετάρτη, θα ανακοινωθούν:

Α.Οι πίνακες υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής .

Β. Οι πίνακες των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά και ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Στους πίνακες των αντικειμενικών μορίων θα συμπεριλαμβάνονται και οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Δίπλα από το όνομα του υποψηφίου θα αναγράφονται οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τοποθέτηση.

Από αύριο Τετάρτη μέχρι και τις 29 Δεκεμβρίου θα γίνονται δεκτές οι ενστάσεις τόσο για τους πίνακες υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσο και για τους πίνακες των αντικειμενικών μορίων.

Στις 4 Ιανουαρίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των ενστάσεων

Στις 8 Ιανουαρίου θα γίνει η διεξαγωγή της διαδικασίας της μυστικής ψηφοφορίας

Στις 11 Ιανουαρίου θα γίνει η αποστολή πρακτικού εφορευτικής επιτροπής στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης – Καταχώρηση βαθμολογίας – Ανάρτηση μοριοδότησης της ψηφοφορίας

Από 12/1/2016 έως 18/1/2016 Συνεντεύξεις των υποψηφίων ενώπιον του συμβουλίου επιλογής

Στις 19 Ιανουαρίου η ανάρτηση πινάκων της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων

Από 20/1/2016 έως 22/1/2016 η κατάθεση ενστάσεων για τον τελικό πίνακα

25/1/2016 Εκδίκαση ενστάσεων – κατάρτιση αναμορφωμένων πινάκων και αποστολή τους προς κύρωση στον Υπουργό Παιδείας

Από 27/1/2016 έως 29/1/2016 Πρόταση τοποθέτησης Διευθυντών Εκπαίδευσης από τα Συμβούλια Επιλογής – Απόφαση τοποθέτησης Διευθυντών Εκπαίδευσης από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

1/2/2016 Ανάληψη υπηρεσίας Διευθυντών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
alfavita.gr