ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΖΩΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ Είμαι εκπαιδευτικός Αγγλικής και διάβασα το σχετικό υπόμνημα όσον αφορά τη διδασκαλία της Αγγλικής στο Λύκειο. Αυτό που θα ήθελα ιδιαιτέρως να υπενθυμίσω, να τονίσω και να υπογραμμίσω και θα ήταν απαραίτητο να αναφερθεί και να τονιστεί στο Υπουργείο είναι ότι η Αγγλική γλώσσα αποτελεί το βασικό τρόπο επικοινωνίας σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα ανταλλαγής μαθητών όπως Comenius και εν δυνάμει φοιτητών Erasmus αλλά και σε καινοτόμες πρακτικές όπως το e-twinning που μετρά λίγο χρόνο ζωής και δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να δουλεύουν με άλλα σχολεία σε θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων τους, της καθημερινότητάς τους, κυρίως στην Αγγλική. Έτυχε φέτος να είμαι σε σχολείο του οποίου οι μαθητές όχι μόνο δεν έτυχε να ταξιδέψουν στο εξωτερικό αλλά πολλοί από αυτούς δεν είχαν φύγει ποτέ από το ίδιο το χωριό τους.