Ο Σεραφείμ ( Μάκης ) Λάππας, σχολικός νοσηλευτής ενημερώνει για το ποιά είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για για την έγκριση υποστήριξης μαθητή από τους

Από τον Σεραφείμ ( Μάκη ) Λάππα Σχολικό Νοσηλευτή – ΠΕ25

·         Ποια  είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για για την έγκριση υποστήριξης μαθητή/τριας από Σχολικό Νοσηλευτή ;

1.       Αίτηση του γονέα/κηδεμόνα που υποβάλλεται στον/στην Διευθυντή/ντρια ή  Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας όπου φοιτά ο/η μαθητής/τρια κατά το σχολικό έτος 2021-2022 .

2.       Πρωτότυπη γνωμάτευση/βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου, στην οποία να περιγράφεται με σαφήνεια η αναγκαιότητα υποστήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, εκδοθείσας εντός εξαμήνου από την ημερομηνία αίτησης του γονέα/κηδεμόνα και η οποία να φέρει σφραγίδα από Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). ή Πανεπιστημιακής Κλινικής. Η γνωμάτευση/βεβαίωση του Δημόσιου Νοσοκομείου υποχρεωτικά φέρει πρωτόκολλο, ημερομηνία και ευδιάκριτη σφραγίδα (στρογγυλή) και προσκομίζεται απαραιτήτως μαζί με την αίτηση του γονέα/κηδεμόνα

·         Μέχρι πότε είναι οι αιτήσεις ;

Οι αιτήσεις από τους γονείς γίνονται έως και την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 .

·         Εάν δεν προλάβουν οι γονείς να κάνουν τώρα αίτηση πότε θα μπορούν να ξανακάνουν ;

Από την Τετάρτη 1/09/2021 και καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς  θα μπορούν να κάνουν αίτηση για  Σχολικό Νοσηλευτή .

·         Γιατί να κάνουν τώρα αίτηση οι γονείς και όχι το Σεπτέμβριο ;

Οι γονείς που θα κάνουν τώρα αίτηση έχουν περισσότερες πιθανότητες να εγκριθεί η πρόσληψη  σχολικού νοσηλευτή στην Α φάση , έτσι ώστε ο σχολικός νοσηλευτής να βρίσκεται  στο σχολείο από αρχές Σεπτεμβρίου .

·         Εάν το παιδί έχει έγκριση για παράλληλη στήριξή από  εκπαιδευτικό και γνωμάτευση για  σχολικό νοσηλευτή τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση ;

Ο γονιός μπορεί να κάνει μόνο μία αίτηση και να ζητήσει είτε εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης είτε σχολικό νοσηλευτή , δυστυχώς το υπουργείο παιδείας δεν εγκρίνει και τις 2 παράλληλες παρόλο που το δικαιούται ο μαθητής ( Δεν εγκρίνονται αιτήματα που αφορούν στον/στην ίδιο/α μαθητή/τρια για περισσότερες στηρίξεις της μίας, της παρούσας εγκυκλίου, για το ίδιο σχολ. Έτος ).

·         Υπάρχει συγκεκριμένη λίστα με παθήσεις όπου μπορούν να δουν οι γονείς εάν δικαιούνται σχολικό νοσηλευτή ;

ΟΧΙ δεν υπάρχουν καθορισμένες παθήσεις , αυτό που χρειάζεται  είναι να υπάρχει   γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο στην οποία  να αναγράφεται με σαφήνεια η αναγκαιότητα υποστήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή .