Χρήσιμες πληροφορίες για τις αιτήσεις  έγκρισης για παροχή υποστήριξης μαθητή/τριας  από Σχολικό Νοσηλευτή το διδακτικό έτος 2022-2023 .

Από τον Σεραφείμ ( Μάκη ) Λάππα Σχολικό Νοσηλευτή – ΠΕ25

Ποια  είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για για την έγκριση υποστήριξης μαθητή/τριας από Σχολικό Νοσηλευτή ;

1. Αίτηση του γονέα/κηδεμόνα που υποβάλλεται στον/στην Διευθυντή/ντρια ή  Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας όπου φοιτά ο/η μαθητής/τρια κατά το σχολικό έτος 2022-2023 .

2. Πρωτότυπη γνωμάτευση/βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου, στην οποία να περιγράφεται με σαφήνεια η αναγκαιότητα υποστήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, εκδοθείσας εντός εξαμήνου από την ημερομηνία αίτησης του γονέα/κηδεμόνα και η οποία να φέρει σφραγίδα από Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). ή Πανεπιστημιακής Κλινικής. Η γνωμάτευση/βεβαίωση του Δημόσιου Νοσοκομείου υποχρεωτικά φέρει πρωτόκολλο, ημερομηνία και ευδιάκριτη σφραγίδα (στρογγυλή) και προσκομίζεται απαραιτήτως μαζί με την αίτηση του γονέα/κηδεμόνα.

3.Βεβαίωση φοίτησης του/της μαθητή/τριας, όπου αναγράφεται η τάξη που θα φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια τον Σεπτέμβριο του 2022, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο διαβιβαστικό του/της Δ/ντή/ ντριας ή Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας προς την οικεία Δ/νση Εκπ/σης.

·         Μέχρι πότε είναι οι αιτήσεις ;

Οι αιτήσεις για την την Α/θμια Εκπ/ση  είναι μέχρι την Τρίτη 21/6/2022

και  για την Β/θμια Εκπ/ση είναι μέχρι  την Πέμπτη 30/6/2022.

·         Εάν δεν προλάβουν οι γονείς να κάνουν τώρα αίτηση πότε θα μπορούν να ξανακάνουν ;

Από την Τετάρτη 1/09/2021 και καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς  θα μπορούν να κάνουν αίτηση για  Σχολικό Νοσηλευτή .

·         Γιατί να κάνουν τώρα αίτηση οι γονείς και όχι το Σεπτέμβριο ;

Οι γονείς που θα κάνουν τώρα αίτηση έχουν περισσότερες πιθανότητες να εγκριθεί η πρόσληψη  σχολικού νοσηλευτή στην Α φάση , έτσι ώστε ο σχολικός νοσηλευτής να βρίσκεται  στο σχολείο από αρχές Σεπτεμβρίου .

·         Εάν το παιδί έχει έγκριση για παράλληλη στήριξή από  εκπαιδευτικό και γνωμάτευση για  σχολικό νοσηλευτή τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση ;

Ο γονιός μπορεί να κάνει μόνο μία αίτηση και να ζητήσει είτε εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης είτε σχολικό νοσηλευτή , δυστυχώς το υπουργείο παιδείας δεν εγκρίνει και τις 2 παράλληλες παρόλο που το δικαιούται ο μαθητής ( Δεν εγκρίνονται αιτήματα που αφορούν στον/στην ίδιο/α μαθητή/τρια για περισσότερες στηρίξεις της μίας, της παρούσας εγκυκλίου, για το ίδιο σχολικό  Έτος ).

·         Υπάρχει συγκεκριμένη λίστα με παθήσεις όπου μπορούν να δουν οι γονείς εάν δικαιούνται σχολικό νοσηλευτή ;

ΟΧΙ δεν υπάρχουν καθορισμένες παθήσεις , αυτό που χρειάζεται  είναι να υπάρχει   γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο στην οποία  να αναγράφεται με σαφήνεια η αναγκαιότητα υποστήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή .