Την απόφαση υπογράφει η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα και περιλαμβάνει 137 σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Με την απόφαση υπ. αριθμ. Φ.17/ΒΜ/75008/Δ1 η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 3035 – 09.07.2021 ορίζονται οι σχολικές μονάδες οι οποίες  εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2021 – 2022.

Την απόφαση υπογράφει η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Ζέττα Μακρή και περιλαμβάνει 137 σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες εντάσσονται Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2021 – 2022.

Αναλυτικά η απόφαση Αριθμ. Φ.17/ΒΜ/75008/Δ1  –  Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2021 – 2022. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ορίζουμε τις σχολικές μονάδες που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2021-2022, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.