Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως υπέγραψε την απόφαση «Εκλογή Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων της ».

Σύμφωνα με την απόφαση, διαπιστώνεται:

α) Εκλογή ως Πρύτανη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, του Νικολάου Τρανού του Αναστασίου, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών,με θητεία τριών (3) ετών, από 01-09-2019 έως 31-08-2022.

β) Εκλογή των κάτωθι Καθηγητών, ως Αντιπρυτάνεων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, με την ίδια ως άνω θητεία:

1. Ιωάννη Σκαλτσά του Παναγιώτη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

2.Φωτεινής Ζήκα του Βασιλείου, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης,της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

3. Βασίλη Βλασταρά του Παναγιώτη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.