• Το 1ο επιστημονικό πεδίο (ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών επιστημών) περιλαμβάνει 128 τμήματα και κατευθύνσεις πανεπιστημίων και ΤΕΙ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται δύο στρατιωτικές σχολές και τα έξι προγράμματα των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. Οι θέσεις του πεδίου για πανεπιστήμια και ΤΕΙ είναι 19.860.

• Το 2ο επ. πεδίο (θετικών επιστημών) περιλαμβάνει συνολικά 118 τμήματα και κατευθύνσεις πανεπιστημίων και ΤΕΙ, εννέα στρατιωτικές σχολές-κατευθύνσεις και δύο σχολές Εμπορικού Ναυτικού. Οι θέσεις του πεδίου για ΑΕΙ/ΤΕΙ είναι 11.280.

• Το 3ο επ. πεδίο (επιστημών υγείας) περιλαμβάνει συνολικά 61 τμήματα και κατευθύνσεις πανεπιστημίων και ΤΕΙ και πέντε στρατιωτικές σχολές. Οι θέσεις του πεδίου για ΑΕΙ/ΤΕΙ είναι 6.935.

• Το 4ο επ. πεδίο (τεχνολογικών επιστημών) περιλαμβάνει συνολικά 189 τμήματα και κατευθύνσεις πανεπιστημίων και ΤΕΙ, δέκα στρατιωτικές σχολές, δύο προγράμματα των Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και δύο σχολές Εμπορικού Ναυτικού. Οι θέσεις του πεδίου για ΑΕΙ/ΤΕΙ είναι 19.080.

• Το 5ο επ. πεδίο (επιστημών υγείας) περιλαμβάνει συνολικά 86 τμήματα και κατευθύνσεις πανεπιστημίων και ΤΕΙ, δύο Στρατιωτικές Σχολές, τρεις Αστυνομικές Σχολές, μία Σχολή Πυροσβεστικής και δύο σχολές τουριστικής εκπαίδευσης. Οι θέσεις του πεδίου για ΑΕΙ/ ΤΕΙ είναι 13.140.

eis_14

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ