: Άνοιγμα των σχολείων στις 10 Ιανουαρίου με τρία self test την εβδομάδα εισηγούνται οι ειδικοί που συνεδριάζουν αυτή την ώρα.

Όταν εμφανίζεται κρούσμα θα παραμένει πέντε ημέρες σπίτι του και η υπόλοιπη τάξη θα υποβάλλεται κάθε ημέρα σε . Στις 6 θα γίνουν οι ανακοινώσεις.

Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων εισηγείται το άνοιγμα των κανονικά από τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου.

Οι μαθητές θα υποβάλλονται σε τρία την εβδομάδα.

Όταν εμφανίζεται κρούσμα θα παραμένει 5 ημέρες σπίτι του και η υπόλοιπη τάξη θα υποβάλλεται κάθε ημέρα σε self τεστ.