Με υπουργική απόφαση καθορίστηκαν τα σχολεία όπου θα τοποθετηθούν του κλάδου ΠΕ30.

Καθορίζουμε τις σχολικές μονάδες των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας όπου θα ασκούν
καθήκοντα μέλη ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2021-2022.

Η κάλυψη των θέσεων θα γίνει με πρόσληψη μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που ανήκουν στον παραπάνω κλάδο, από τους αντίστοιχους πίνακες αναπληρωτών ΕΕΠ.

Δείτε την απόφαση με τα ονόματα

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ