Με υπουργική απόφαση καθορίστηκαν τα σχολεία όπου θα τοποθετηθούν του κλάδου ΠΕ30.

Καθορίζουμε τις σχολικές μονάδες των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας όπου θα ασκούν
καθήκοντα μέλη ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2021-2022.

Η κάλυψη των θέσεων θα γίνει με πρόσληψη μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που ανήκουν στον παραπάνω κλάδο, από τους αντίστοιχους πίνακες αναπληρωτών ΕΕΠ.

Δείτε την απόφαση με τα ονόματα