Δημοσιεύθηκε η απόφαση με την σύσταση  Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η απόφαση

Με απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου κου Δ. Οικονομόπουλου ιδρύονται Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) στην Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας και ορίζονται τα αντίστοιχα Κέντρα Υποστήριξής τους.

Η Απόφαση με τα σχολεία Ίδρυση Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Ιδρύονται Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) στην Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου και ορίζονται τα αντίστοιχα Κέντρα Υποστήριξής τους, ως εξής: