Δημοσιεύθηκε η απόφαση με την σύσταση  Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η απόφαση

Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης κου Εμμανουήλ Καρτσωνάκη έχουμε την συγκρότηση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης Σ.Δ.Ε.Υ Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης και ορίζονται τα αντίστοιχα Κέντρα Υποστήριξής τους.

Η Απόφαση με τα σχολεία Συγκρότηση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης Σ.Δ.Ε.Υ Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης Ιδρύονται Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) στην Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης και ορίζονται τα αντίστοιχα Κέντρα Υποστήριξής τους, ως εξής: