: Νέα εγκύκλιος του υπουργείο παιδείας για την έκδοση των τίτλων αλλοδαπών μαθητών/τριών των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η απόφαση

Οι περιπτώσεις ανήλικων αλλοδαπών μαθητών/τριών, οι οποίοι/ες αδυνατούν να προσκομίσουν επίσημα μεταφρασμένα δικαιολογητικά, είναι οι εξής:

α) προσφυγόπαιδες,

β) ανιθαγενείς,

γ) πολίτες τρίτων χωρών και

δ) αιτούντες διεθνή προστασία.

Για τους/τις εν λόγω μαθητές/τριες, η αναγραφή των στοιχείων τους με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες θα πραγματοποιείται:

i)στα ελληνικά με φωνητική απόδοση και

ii) στα λατινικά, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα επίσημα ταυτοποιητικά έγγραφα που έχουν προσκομίσει στη σχολική μονάδα φοίτηση

Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία με λατινικούς χαρακτήρες θα βρίσκονται εντός παρενθέσεων.

Ως εκ τούτου, τα στοιχεία που εξειδικεύουν το πρόσωπο του/της μαθητή/τριας θα αναγράφονται στους τίτλους: …. μαθητ…. ………………………(ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας με λατινικούς χαρακτήρες) του…ονοματεπώνυμο πατέρα με ελληνικούς χαρακτήρες… (ονοματεπώνυμο πατέρα με λατινικούς χαρακτήρες) και της… ονοματεπώνυμο μητέρας με ελληνικούς χαρακτήρες… (ονοματεπώνυμο μητέρας με λατινικούς χαρακτήρες)…