: Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση με την ίδρυση Λυκειακών Τάξεων, κατάργηση σχολικών μονάδων και Λυκειακών Τάξεων και μετατροπή Γενικών Λυκείων σε Λυκειακές Τάξεις.

Η απόφαση

Με κοινή απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας κ. Ζέττας Μακρή και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ.Θ. Σκυλακάκη που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, εγκρίθηκε η ίδρυση Λυκειακών Τάξεων, κατάργηση σχολικών μονάδων και Λυκειακών Τάξεων, μετατροπή Γενικών Λυκείων σε Λυκειακές Τάξεις. Συγκεκριμένα αποφάσισαν:

Α) Την ίδρυση, από το σχολικό έτος 2022-2023, Λυκειακών Τάξεων Γενικού Λυκείου προσαρτημένων στα Γυμνάσια της έδρας τους ως ακολούθως:

Β) Την κατάργηση, από το σχολικό έτος 2022-2023, σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως ακολούθως:

Γ) Την κατάργηση, από το σχολικό έτος 2022-2023, των Λυκειακών Τάξεων Γενικού Λυκείου προσαρτημένων στο 8ο Ημερήσιο Γυμνάσιο με Λ.Τ. Χαλανδρίου (κωδ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 0501585) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής.

Δ) Τη μετατροπή, από το σχολικό έτος 2022-2023, των Γενικών Λυκείων σε Λυκειακές Τάξεις Γενικού Λυκείου προσαρτημένων στα Γυμνάσια της έδρας τους ως ακολούθως: