Η κυβέρνηση έχει προγραμματίσει 30 νομοσχέδια προς κατάθεση για ψήφιση στη Βουλή για τις αρχές του νέου έτους – Δύο αφορούν το Υπουργείο Παιδείας.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με δημοσίευμα στην εφημερίδα Realnews ανάμεσα στα 30 αυτά νομοσχέδια που παρατίθενται στο δημοσίευμα, βλέπουμε και 2 νομοσχέδια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το πρώτο θα αφορά στα «νέα κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών» και το δεύτερο θα περιλαμβάνει «διατάξεις για την εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία, με έμφαση στην ενταξιακή εκπαίδευση».

Τα νομοσχέδια, σύμφωνα με το δημοσίευμα είναι τα κάτωθι:

1. Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση που αφορά τον νέο τρόπο λειτουργίας της κυβέρνησης, νομοσχέδιο που θα φέρει το υπουργείο Εσωτερικών.

2. Αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και διοικητική επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης.

3. Διεθνής εμπορική διαιτησία του υπουργείου Δικαιοσύνης.

4. Ιδρυση Πάρκου Ναυτικής Παράδοσης, που θα φέρει το υπουργείο Εθνικής Αμυνας.

5.Θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες (υπουργείο Οικονομικών).

6.Κατεχόμενα ακίνητα του Δημοσίου (υπουργείο Οικονομικών).

7. Σύσταση Μητρώου Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους (υπουργείο Οικονομικών).

8. Κωδικοποίηση Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (υπουργείο Οικονομικών).

9. Κωδικοποίηση φορολογίας περιουσίας (υπουργείο Οικονομικών).

10. Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων (υπουργείο Υγείας).

11. Πλαίσιο λειτουργίας φαρμακευτικών συλλόγων (υπουργείο Υγείας).

12. Προγράμματα υποστήριξης ανέργων (υπουργείο Υγείας).

13. Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (υπουργείο Υγείας).

14. Αστική ανάπλαση και αναζωογόνηση (υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

15. Σύσταση εθνικής ρυθμιστικής Αρχής για τα απόβλητα και τα ύδατα (υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

16. Κωδικοποίηση πολεοδομικής νομοθεσίας (υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

17. Νέο πλαίσιο πόθεν έσχες (υπουργείο Δικαιοσύνης).

18. Χάρτης διοικητικής δικαιοσύνης (υπουργείο Δικαιοσύνης).

19. Κώδικας διοικητικής διαδικασίας, σχέσεις κράτους-πολίτη (υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών).

20. Πλαίσιο διακυβέρνησης της οπτικοακουστικής πολιτικής (υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών).

21. Νέο πλαίσιο λειτουργίας των μουσείων (υπουργείο Πολιτισμού).

22. Απασχόληση στον πολιτιστικό τομέα, ορισμός του καθεστώτος των «επαγγελματιών στον δημιουργικό ή πολιτιστικό κλάδο» και των αναλογικών φορολογικών κινήτρων και κινήτρων κοινωνικής ασφάλισης (υπουργείο Πολιτισμού).

23. Νομοθετική ρύθμιση για τη θεσμοθέτηση και θέση σε λειτουργία της πλατφόρμας «E-MHTE/mydigitaltourism» (υπουργείο Τουρισμού).

24. Ανάπτυξη ενιαίου συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής αφίξεων και αναχωρήσεων στα τουριστικά καταλύματα (e-visitor) (υπουργείο Τουρισμού).

25. Σύσταση Κέντρου Ερευνας και Παρακολούθησης για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στη Μεσόγειο (υπουργείο Τουρισμού).

26. Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

27. Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

28. Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου επαγγελματικότητας στον κλάδο αλιείας (υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

29. Διατάξεις για την εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία, με έμφαση στην ενταξιακή εκπαίδευση (υπουργείο Παιδείας).

30. Νέα κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών (υπουργείο Παιδείας).