Ενημέρωση του για την έκδοση αποτελεσμάτων και τη δυνατότητα εκτύπωσης των για τη Γ’ τάξη Λυκείου και για τα δημοτικά .

H πρώτη ενημέρωση

Ενημερώνουμε τους Διευθυντές των Γενικών Λυκείων ότι η έκδοση αποτελεσμάτων του σχολικού έτους 2021-2022, συγκεκριμένα για την Γ’ Λυκείου, θα παραμείνει ανενεργή όπως και η έκδοση Απολυτήριων Τίτλων εν όψει εφαρμογής του άρθρου 109, Ν. 4610/2019 σχετικά με τον υπολογισμό του ετήσιου βαθμού επίδοσης.

Θα ενημερωθείτε για την ενεργοποίηση της λειτουργικότητας και τη δυνατότητα εκτύπωσης των Απολυτήριων Τίτλων με νεότερη ανακοίνωσή μας.

Η δεύτερη ενημέρωση

Ενημερώνουμε τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων της Π/θμιας Εκπαίδευσης ότι η έκδοση αποτελεσμάτων/τίτλων δεν είναι διαθέσιμη.