: Διαθέσιμη είναι η έκδοση αποτελεσμάτων/τίτλων σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην πλατφόρμα του myschool, σύμφωνα με ανακοίνωση.

H ανακοίνωση

Ενημερώνουμε τους Διευθυντές/Προϊσταμένους των σχολικών μονάδων της Π/θμιας Εκπαίδευσης ότι η έκδοση αποτελεσμάτων/τίτλων είναι διαθέσιμη.

Στο ΠΣ myschool έχει προστεθεί μια νέα φόρμα σχετικά με την δήλωση ελλιπούς φοίτησης μαθητών/τριών που βρίσκεται στο μενού Μαθητές-> Έκδοση Αποτελεσμάτων -> Δήλωση ελλιπούς φοίτησης, στην οποία γίνεται επιλογή των μαθητών/τριών με ελλιπή φοίτηση και καταχώριση του αριθμού της σχετικής πράξης του Συλλόγου Διδασκόντων. Για τους μαθητές αυτούς δεν πραγματοποιείται έκδοση προαγωγικού αποτελέσματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση που δεν εμφανίζονται οι μαθητές στην λίστα σημαίνει ότι έχει εκδοθεί από τη σχολική μονάδα προαγωγικό αποτέλεσμα από την Τελική Επίδοση.