Καλούμε το υπουργείο να διορθώσει άμεσα την παράλειψή αυτή, ώστε να προσμετρηθούν διπλά τα των συναδέλφων που υπηρέτησαν σε σχολικές μονάδες κατηγορίας μοριοδότησης ΙΓ, αναφέρει η ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ

Στην εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με Αρ. Πρωτ.: 144390/Ε2/11-11-2021 σχετικά με τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022 αναφέρεται:

«8.4. Σημειώνεται ότι, οι εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν ως αναπληρωτές στις σχολικές μονάδες της διάταξης του άρθρου 5A του ν. 3848/2010 (71Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4283/2014 (189Α΄) θα λάβουν διπλασιασμό των μονάδων συνθηκών διαβίωσης μέχρι και την έκδοση του ν. 4589/2019 (13Α΄), με το άρθρο 67 του οποίου καταργείται η ανωτέρω διάταξη, ήτοι μέχρι 29-1-2019. Σε περίπτωση που οι εν λόγω εκπαιδευτικοί υπηρέτησαν από το σχολικό έτος 2014-15 έως 29-1-2019 σε περισσότερα του ενός σχολεία, ορισμένα εκ των οποίων δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες της ανωτέρω διάταξης, ο διπλασιασμός των μορίων θα γίνει αναλογικά.

Ως προς την απόδοση των ανωτέρω μονάδων διευκρινίζονται τα ακόλουθα: α. Δεν απαιτείται διετία ως προς το χρονικό διάστημα υπηρέτησης, β. Ο διπλασιασμός αφορά σε σχολικές μονάδες Δ.Ε. κατηγορίας μοριοδότησης ΙΑ΄ και ΙΒ΄ και γ. Όσοι εκπαιδευτικοί υπηρέτησαν ως αναπληρωτές σε σχολικές 29 μονάδες της Α/θμιας εκπαίδευσης-κατηγορίας Θ΄ και Ι΄ θα λάβουν διπλασιασμό για την πλησιέστερη σχολική μονάδα Δ.Ε. σ΄ οποιαδήποτε κατηγορία και αν αυτή ανήκει».

Ενώ -ορθώς-  αναφέρεται  ότι η υπηρέτηση  σε σχολικές μονάδες ΙΑ και ΙΒ φέρει διπλασιασμό μορίων, έχουν παραλειφθεί οι σχολικές μονάδες κατηγορίας ΙΓ’, που αποτελούν τα σχολεία με τις πλέον δυσμενείς συνθήκες. Η παράλειψη αυτή έχει ως αποτέλεσμα συνάδελφοι που υπηρέτησαν σε σχολεία ΙΓ’ να μην λάβουν τα διπλά μόρια που δικαιούνται για  τις επικείμενες μεταθέσεις.

Καλούμε το ΥΠΑΙΘ να διορθώσει άμεσα την παράλειψή του αυτή, ώστε να προσμετρηθούν διπλά τα μόρια των συναδέλφων που υπηρέτησαν σε σχολικές μονάδες κατηγορίας μοριοδότησης ΙΓ’.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ