Έληξε η χρονική περίοδος για τις αιτήσεις στην διαδικασία επιλογή , ενώ η εφαρμογή θα παραμείνει διαθέσιμη μόνο για την πρόσβαση στις υποβληθείσες αιτήσεις υποψηφίων.

Ξεπέρασαν τις 1.600 οι αιτήσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες του Βασίλη Βούγια, τα παραπάνω αναφέρονται στην πλατφόρμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για θέση Διευθυντή  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/, μιας και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε την περασμένη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022.

Οι των ενδιαφερομένων ξεπέρασαν τις 1.600, σύμφωνα με πληροφορίες, καταδεικνύοντας το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για τις συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης. Μετά το πέρας υποβολής αιτήσεων σειρά έχει η επεξεργασία τους από τα τέσσερα (4) Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας και η κοινοποίηση των Προσωρινών Πινάκων των υποψηφίων με τη σχετική μοριοδότηση.

Υπενθυμίζουμε ότι Α. Το κριτήριο αξιολόγησης των υποψηφίων της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4823/2021 δεν μοριοδοτείται.

Β. Ο ανώτατος αριθμός αξιολογικών μονάδων που μπορούν να συγκεντρώσουν οι υποψήφιοι στο σύνολο των κριτηρίων επιλογής ανέρχεται στις 75 μονάδες.

Γ. Η ανάληψη υπηρεσίας των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιείται το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης τοποθέτησής τους. Προσεχώς θα ακολουθήσει η έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για τις θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης.