: Πιο αναλυτικά, στην ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών προσανατολίζεται το υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των μαθητών δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων.

Σύμφωνα με το ΕΘΝΟΣ, ήδη έχει σταλεί στις διευθύνσεις εκπαίδευσης, εγκύκλιος προκειμένου οι αρμόδιοι διευθυντές να κάνουν προτάσεις προς το υπουργείο Παιδείας, για τη δημιουργία ομάδων στα οποία θα τοποθετηθεί προσωπικό των κλάδων ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών.

Μέχρι το τέλος του μήνα (Σεπτέμβριος 2022), οι Διευθύνσεις εκπαίδευσης θα στείλουν τις προτάσεις τους στο υπουργείο Παιδείας. Στη συνέχεια η πολιτική ηγεσία θα προβεί στην έκδοση σχετικής ΥΑ, με σκοπό την πρόσληψη και τοποθέτηση   . Οι επιστήμονες θα «εξυπηρετούν» ομάδες σχολείων καθώς δεν είναι εφικτό να έχει κάθε σχολική μονάδα τον δικό της ψυχολόγο.

Οι ψυχολόγοι στα σχολεία

Και την προηγούμενη σχολική είχαν προσληφθεί περίπου 3.000 ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί στα σχολεία της χώρας, για την αντιμετώπιση -εκτός των άλλων – και των συνεπειών της πανδημίας του Covid-19. Γνώμονας της στελέχωσης με το εν λόγω ειδικό επιστημονικό προσωπικό, ήταν η διαφύλαξη της ψυχικής υγείας, η προστασία μαθητών, εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους, αλλά και η ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας δια της απόκτησης δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων, όπως η πανδημία του Covid-19. Η ενίσχυση των σχολείων με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στοχεύει, μεταξύ άλλων, σε:

· ανάπτυξη, εφαρμογή και διάδοση Σχεδίων Δράσης αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών για την ύπαρξη ενός ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος ανοιχτού στην κοινωνία και φιλικού προς τη διαφορετικότητα,

· συνεργασία των εμπλεκόμενων ατόμων και ομάδων της σχολικής κοινότητας, η συνεργασία με την οικογένεια και όταν αυτό απαιτείται η υποστήριξη, η διαμεσολάβηση και η διασύνδεση αυτής με τους κατάλληλους φορείς,

· συμπερίληψη των μαθητών, των εκπαιδευτικών, αλλά και των γονέων στις προτεινόμενες ενημερωτικές δράσεις και δράσεις προσομοίωσης,

· απόκτηση πολύτιμης γνώσης και εμπειρίας μέσα από την αλληλεπίδραση, τη συνεργασία, την ανταλλαγή και υιοθέτηση
αποτελεσματικών πρακτικών που θα προάγουν την ποιότητα των παρεχόμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών στο χώρο της εκπαίδευσης, και

· περισυλλογή και επαναπροσδιορισμό προσωπικών, οικογενειακών και κοινωνικών προτεραιοτήτων του ατόμου, της ομάδας και της σχολικής κοινότητας.